Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Effektiv behandling af psoriasis beskytter mod hjertesygdomme

Den forhøjede risiko for åreforkalkning hos psoriasis-patienter kan undgås ved effektiv behandling for den betændelsestilstand, hudsygdommen medfører. Det viser et nyt studie, som forskere fra Aarhus Universitetshospital står bag.

Det er ikke kun store gener uden på kroppen i form af kløende, røde og betændte områder på huden, patienter med svær psoriasis døjer med. Konsekvensen af den inflammatoriske sygdom kan også være øget risiko for åreforkalkning og dermed udvikling af hjertekarsygdom. 

Men nu har forskere fra Aarhus Universitetshospital fundet ud af, at den forhøjede risiko for hjertekarsygdomme hos patienter med psoriasis kan bremses ved effektiv behandling af hudlidelsen.

Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitetshospital, der netop er offentliggjort i tidsskriftet JAMA Dermatolgy. Studiet er udført af forskere ved afdelingen for Hud- og kønssygdomme, der sammen med forskere fra afdelingen for Hjertesygdomme har undersøgt åreforkalkningssygdom i hjertet hos patienter med svære inflammatoriske hudlidelser.

I det kliniske studie på patienter fandt man via scanninger af hjertet en øget forekomst af hjertekarsygdom hos både patienter med psoriasis og atopisk eksem. Sammenhængen mellem hudlidelserne og hjertesygdomme skyldes højst sandsynligt den vedvarende betændelsestilstand, der hersker i kroppen hos personer med disse kroniske sygdomme.

Hjertekar | 01, nov 2015

Fattige dør oftere efter hjerteoperation

Patienter med lav indkomst har højere risiko for at dø efter hjerteoperation, viser…

Som noget nyt påviser studiet, at patienter med svær psoriasis, der påbegynder biologisk behandling af deres sygdom, efter et års behandling udviser en opbremsning af åreforkalkningssygdommen i hjertet, hvorimod åreforkalkningen skrider målbart frem hos samme type ubehandlede psoriasis-patienter.

Resultaterne af studiet tyder på, at biologiske lægemidler udover at være effektive i behandlingen af bl.a. hud- og gigtsygdomme, også har en gavnlig effekt på risikoen for udvikling af hjertekarsygdomme hos patienter med inflammatoriske sygdomme.

Resultaterne kan derfor også få betydning for andre patientgrupper, mener Kasper Fjellhaugen Hjuler, læge og ph.d.-studerende på afdelingen for Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital. 

Huden | jun 08, 2018

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk…

"Resultaterne er vigtige, fordi de viser, at vi kan forebygge den fremskyndede åreforkalkning hos patienter med psoriasis. Psoriasis kan i denne sammenhæng ses som et eksempel på en inflammatorisk sygdom med øget risiko for hjertekarsygdom, men forståelsen af inflammation som en drivkraft for åreforkalkningssygdom kan i et større perspektiv få betydning for en række forskellige patientgrupper,” siger han.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift