Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Nye retningslinjer for test af D-dimer

Ny forskning fra Syddansk Universitet har ført til nye anbefalinger ved mistanke om blodprop i lungerne: Man bør undgå test af D-dimer før der er foretaget en klinisk vurdering af sandsynligheden for blodprop i lungen.

I et studie publiceret i tidsskriftet The Lancet Hematology har Casper Falster, som er læge og ph.d.-studerende ved Odense Respiratory Research Unit (ODIN) under Klinisk Institut, SDU og Odense Universitetshospital, sammen med en række samarbejdspartnere foretaget en gennemgang af de sidste 20 års kliniske retningslinjer for udredning af blodpropper i lungerne. Gennemgangen har blandt andet vist, at blodprøven D-dimer, som man på nogle afdelinger har brugt som standard, kun bør bestilles og tages efter, at patienten er blevet tilset og vurderet af en læge.

Sparer unødige scanninger

Tidligere er D-dimer flere steder blevet bestilt og taget allerede ved første mistanke – for eksempel alene ved åndenød.

”Blodprøven giver en del falsk-positive svar. Det giver derfor kun mening at bestille blodprøven i de tilfælde, hvor der er en begrundet mistanke. Vi er nemlig som læger nødt til at reagere på en positiv D-dimer med yderligere undersøgelser,” fortæller Casper Falster.

De yderligere undersøgelser vil bestå af for eksempel en CT-scanning, som altså potentielt vil udsætte patienten for unødvendig stråling.

Nye anbefalinger i Danmark

Casper Falsters resultater får allerede betydning for patienterne. Vælg Klogt, som er et samarbejde mellem Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber, har lavet nye anbefalinger for brugen af D-dimer. Anbefalingen lyder: Undgå test af D-dimer før der er foretaget en klinisk vurdering af sandsynligheden for blodprop i lungen.

”Der er to vindere her – patienterne som slipper for unødig bekymring, og vi som læger kan bruge vores energi på de undersøgelser, som giver bedst værdi for patienten,” fortæller Casper Falster.

Om D-dimer

Når man får en blodprop, for eksempel i lungen, vil der efterfølgende kunne ses proteinrester fra blodproppen i blodet. D-dimer er den blodprøveanalyse, som kan vise disse proteinrester. Det er en meget effektiv blodprøve, men den giver også mange falsk-positive svar.

Når man får et positivt svar, vil det altså sætte gang i yderligere udredning. Ved kun at bestille blodprøven på de mennesker, som har øvrige tegn, som peger på en blodprop, vil der være færre, som får foretaget unødige analyser og prøver. 'Forhøjet D-dimer kan være tegn på en blodprop, men også høj alder, graviditet, kræft eller nylig operation kan give forhøjet D-dimer.

Kilde: Syddansk Universitet