Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Stor donation til nyskabende forskning

Psoriasis er en af mange risikofaktorer i udviklingen af hjertekar-sygdom. Spørgsmålet er imidlertid, hvad det er for mekanismer, der giver denne risiko, og hvordan man kan udvikle behandlingsformer, der retter sig mod begge sygdomme?

Det skal et hold forskere nu i gang med at se på – støttet af en donation på over 13 mio. kr. fra LEO Fondet.

Projektet baseres på Herlev og Gentofte Hospital og kommer til at foregå i samarbejde med Icahn School of Medicine i New York. Det skal afsluttes i 2020 og vil blive ledet af forskningslektor og overlæge Peter Riis Hansen.

”Man mener, at betændelsesmekanismer i kroppen er en del af forklaringen på sammenhængen mellem psoriasis og hjertekar-sygdomme, men sagen er kompleks og langt fra klarlagt. Vi ved for eksempel ikke, om behandling af psoriasis kan mindske risikoen for hjertekar-sygdomme hos disse patienter,” siger Peter Riis Hansen.

Avanceret netværksmodel

Indledningsvis vil forskerne samle data om genetik og molekylærbiologi, immunologi, mikrobiologi og kliniske forhold hos de relevante patienter. Ud fra disse data vil de ved hjælp af nye metoder inden for systembiologi og bioinformatik udvikle en avanceret

netværksmodel, der gør det muligt at afsløre nye mekanismer for sammenhængen mellem psoriasis og hjertekar-sygdom, ligesom modellen kan bidrage til udvikling af nye behandlinger.

”Vi har store forventninger til denne model. Den kan blive en nyskabelse, der kan støtte forskningen ikke bare inden for sammenhængen mellem psoriasis og hjertekar-sygdomme, men også inden for andre områder i grænsefladen mellem hjertekar-sygdomme og kroniske betændelsestilstande, for eksempel gigtsygdomme,” siger Peter Riis Hansen.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift