Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Stor donation til nyskabende forskning

Psoriasis er en af mange risikofaktorer i udviklingen af hjertekar-sygdom. Spørgsmålet er imidlertid, hvad det er for mekanismer, der giver denne risiko, og hvordan man kan udvikle behandlingsformer, der retter sig mod begge sygdomme?

Det skal et hold forskere nu i gang med at se på – støttet af en donation på over 13 mio. kr. fra LEO Fondet.

Projektet baseres på Herlev og Gentofte Hospital og kommer til at foregå i samarbejde med Icahn School of Medicine i New York. Det skal afsluttes i 2020 og vil blive ledet af forskningslektor og overlæge Peter Riis Hansen.

”Man mener, at betændelsesmekanismer i kroppen er en del af forklaringen på sammenhængen mellem psoriasis og hjertekar-sygdomme, men sagen er kompleks og langt fra klarlagt. Vi ved for eksempel ikke, om behandling af psoriasis kan mindske risikoen for hjertekar-sygdomme hos disse patienter,” siger Peter Riis Hansen.

Avanceret netværksmodel

Indledningsvis vil forskerne samle data om genetik og molekylærbiologi, immunologi, mikrobiologi og kliniske forhold hos de relevante patienter. Ud fra disse data vil de ved hjælp af nye metoder inden for systembiologi og bioinformatik udvikle en avanceret

netværksmodel, der gør det muligt at afsløre nye mekanismer for sammenhængen mellem psoriasis og hjertekar-sygdom, ligesom modellen kan bidrage til udvikling af nye behandlinger.

”Vi har store forventninger til denne model. Den kan blive en nyskabelse, der kan støtte forskningen ikke bare inden for sammenhængen mellem psoriasis og hjertekar-sygdomme, men også inden for andre områder i grænsefladen mellem hjertekar-sygdomme og kroniske betændelsestilstande, for eksempel gigtsygdomme,” siger Peter Riis Hansen.