Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dupilumab viser effekt mod svær AD i op til 172 uger

EADV: Ugentlig behandling med Dupixent (dupilumab), giver god og vedvarende effekt, viser et 172-ugers forlængelsesstudie, som netop er præsenteret ved EADV 2021.

Mens moderat til svær atopisk eksem (AD) er vanskelig at kontrollere ved hjælp af topiske behandlinger, er langvarig brug af systemiske immun-suppressiva ofte begrænset af bivirkninger.

Men data fra et open-label forlængelses-studie viser nu acceptabel sikkerhed og vedvarende effekt hos voksne patienter i op til 148 uger ved brug af Dupixent. Behandlingen er et humant monoklonalt antistof, der blokerer den delte receptorkomponent for interleukin (IL) -4 og IL-13. De langsigtede data på effekt (op til 172 uger) og sikkerhed af dupilumab hos voksne patienter med moderat til svær AD blev præsenteret ved EADV 2021.

Studiet, som havde en indledende varighed på tre år, inkludererede voksne patienter med moderat til svær AD, der tidligere havde deltaget i et andet dupilumab-studie (fase I til fase III)). Protokolændringer i juni 2017 og januar 2018 gav i nogle lande mulighed for nogle patienters genindtræden i studiet i op til fem år. Deltagerene blev behandlet med 300 mg. dupilumab hver uge i op til 172 uger. Samtidig behandling af den atopiske eksem, herunder med topisk kortikosteroid (TCS'er) og topiske calcineurinhæmmere (TCI'er), var tilladt.

2.677 patienter blev indskrevet i forlængelses-studiet. 2.207 (82 procent) af patienterne fuldførte frem til uge 52, 1.064 (40 procent) frem til uge 100, 534 (20 procent) frem til uge 148, 253 (10 procent) frem til uge 172 og 215 (8 procent) opnåede en behandlingsvarighed længere end 172 uger.

De fleste patienter frafaldt studiet (60 procent) på grund af lovmæssig godkendelse og markedsføring af dupilumab. I uge 172 opnåede 98,7 procent/94,6 procent/82,6 procent af patienterne henholdsvis 50 procent/75 procent/90procent reduktion i symptomer i forhold til dupilumab-parent-studiets baseline. Gennemsnitlig (standardafvigelse [SD]) EASI i uge 172 var 1,82 (3,21) med en absolut ændring fra parent-studiets baseline på -30,97 (14,18). I Peak Pruritus Numerical Rating Scale (PP-NRS) score opnåede 80,5 procent/64,5 procent af patienterne en ≥ 3/≥ 4-punkts reduktion ifht. baseline i parent-studiet. Middel (SD) PP-NRS-score i uge 172 var 2,20 (1,70), med en absolut ændring fra forældrestudiets baseline på -4,60 (2,23).

Behandlingsfremkaldte bivirkninger (TEAE'er) blev rapporteret hos 2.268 (84,7 procent) af patienterne, hvor 96 (3,6 procent) havde TEAE'er, hvilket resulterede i permanent ophør med behandling. Sikkerhedsdata var i overensstemmelse med den allerede kendte sikkerhedsprofil for dupilumab.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo