Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Direkte sammenligning: JAK-hæmmeren abrocitinib slår dupilumab mod AD

EADV: Nye JAK-hæmmere er på vej frem som alternativer til biologiske og systemisk immunsupprimerende midler i behandling af atopisk eksem, og et nyt studie viser, at abrocitinib opnår bedre resultater end antistoffet dupilumab og har en ligeværdig bivirkningsprofil.

Abrocitinib er under udvikling af Pfizer og bliver i øjeblikket afprøvet i kliniske fase III-forsøg mod atopisk eksem. Resultaterne fra et af disse studier, JADE DARE, blev fremlagt i en posterpræsentation ved åbningen af EADV 2021.

Studiet, som havde dansk deltagelse ved Jacob Thyssen fra Gentofte Hospital, afprøvede head-to-head oral abrocitinib mod subkutan dupilumab hos 727 voksne med moderat til svær eksem, som samtidig fik topikal behandling. Der var tale om et 26 uger langt, multicenter, randomiseret (1:1), dobbeltblindet forsøg, som desuden var dobbeltdummy, hvilket vil sige, at alle forsøgspersoner fik både en tablet og en injektion, hvoraf den ene var placebo. De primære endemål var en forbedring på mindst fire point i Peak Pruritus Numerical Rating Scale (PP-NRS4) efter to uger og en forbedring på mindst 90 procent i Eczema Area Severity Index (EASI-90) efter fire uger.

Efter to uger havde signifikant flere patienter i abrocitinib-gruppen nået det primære endemål for PP-NRS4 i forhold til dupilumab-gruppen (48 procent vs. 26 procent). Det samme billede tegnede sig for det andet endemål, EASI-90 efter fire uger, som blev nået af 29 procent og 16 procent i hhv. abrocitinib- og dupilumab-gruppen. Et sekundært endemål, EASI-90 efter 16 uger, blev nået for hhv. 54 procent og 42 procent i de to grupper.

De to medikamenter havde en relativt ens bivirkningsprofil. Efter 26 ugers behandling oplevede 74 procent og 65 procent af patienterne i henholdsvis abrocitinib- og dupilumab-gruppen mindst én bivirkning, og i begge grupper var forekomsten af alvorlige bivirkninger 2 procent.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo