Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tidlig klar hud og lav grad af kløe tegn på langvarig effekt af Adtralza

EADV: IGA-score og graden af kløe (worst daily priutus NRS <3) er de to vigtigste prediktorer for varig respons på behandling af atopisk eksem med Adtralza (tralokinumab).

Det viser et studie præsenteret ved EADV 2021. 

Fire sammenhængende uger med stabil behandlingsrespons med eksemfri eller næsten eksemfri hud og lav grad af kløe ved dosering af tralokinumab hver anden uge er desuden i studiet identificeret som en god indikator for varigt behandlingsrespons ved dosering hver fjerde uge. Fundet skal dog bekræftes i yderligere studier, ligesom det også skal undersøges, hvor mange patienter, der opnår sygdomskontrol efter uge 16.

Tralokinumab er et humant monoklonalt antistof, der er målrettet mod cytokin interleukin 13 og er designet til behandling af astma og andre inflammatoriske sygdomme. Stoffet blev undersøgt I to fase III-studierne ECZTRA 1 og 2 som behandling af moderat til svær atopisk dermatitis.

Dosis var tralokinumab 300 mg. givet hver anden uge efter en 600 mg. startdosis, og behandlingen viste i fase III-studierne overlegen effekt sammenlignet med placebo for både primære og sekundære endepunkter i uge 16.

De patienter, som mødte de primære endepunkter for behandlingen givet hver anden uge blev derefter randomiseret til fortsat behandling med tralokinumab men nu hver fjerde uge eller behandling med placebo. Ved uge 52 blev resultaterne målt ved hjælp af prædiktorerne IGA (Investigator’s Global Assessment) og EASI-75 (Eczema Area and Severity Index.) Her var det 56,2 procent af de patienter, som var i behandling hver anden uge, 50 procent af de patienter, som var i behandling hver fjerde uge og kun 27,4 procent af de patienter, som fik placebo-behandling som fortsat ikke havde brug for supplerende terapier for at opretholde klar eller næsten klar hud og milde eller ingen kløesymptomer.

Patienter i Q2-behandlingsarmen, der opfyldte de primære endepunkter ved uge 16-evalueringen, blev inkluderet i post hoc-analyser ved hjælp af en algoritme, som identificerede prædiktorer for fortsat behandlings-respons ved uge 52. Potentielle prædiktorer inkluderede baseline demografiske faktorer og hvilke symptomer patienterne præsenterede sig med i klinikken, deres behandlings-historie, den effekt, de havde opnået efter 16 uger eller tidligere og randomiseret behandling.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo