Delgocitinib kan blive vigtigt supplement til behandling af kronisk håndeksem

EADV: Delgocitinib har tidligere vist gode kliniske resultater som behandling til håndeksem, og nu viser nye fase II-data, at patienterne også rapporterer om betydelig effekt allerede efter en uge.

Behandlingen vil være et tiltrængt supplement til behandling af håndeksem, siger professor Tove Agner. 

De lovende patientrapporterede data er delresultaterne af et fase IIb studie, Tove Agner, Klinisk Professor og overlæge på Dermatologisk Afdeling ved Bispebjerg Hospital, præsenterede lørdag ved EADV 2021, og ifølge hende, falder de på et tørt sted.

”For patienter med kronisk håndeksem er der virkelig et behov for flere behandlingstilbud. Særligt nye topikale behandlinger, som er effektive og uden bivirkninger i form af for eksempel atrofi, er meget efterspurgte i denne patientgruppe,” siger Tove Agner.

Delgocitinib er en JAK-hæmmer, der er under udvikling af LEO Pharma til topikal behandling af kronisk håndeksem. I studiet sammenlignes to daglige applikationer af fire forskellige doser af delgocitinib (1, 3, 8 og 20 mg/g) samt vehikel, dvs fem forskellige arme (1:1:1:1:1) i det randomiserede studie, hvor i alt 258 patienter med mild til svær kronisk håndeksem blev fulgt gennem 16 uger.

Patienterne har selv rapporteret om deres sygdomsbyrde

”I dette fase IIb studie har vi undersøgt effekten af delgocitinib i en creme formulering. Resultaterne vedrørende effekt på Investigator's Global Assessment (IGA) og på sværhedsgrad er tidligere rapporteret, men her har vi fokuseret på patientrapporterede oplysninger om kløe og smerte,” forklarer Tove Agner.

Hver dag vurderede patienterne den sværeste kløe og smerte, de havde oplevet i de foregående 24 timer, efter en skala fra 0 (ingen kløe/smerte) til 10 (alvorlig kløe/smerte). Selvrapporteret kløe og smerte blev opgjort i en såkaldt Hand Eczema Symptom Diary (HESD), og det ugentlige gennemsnit blev analyseret fra udgangspunktet til uge 16. Derudover blev andelen af respondenter opgjort som patienter, der havde opnået en forbedring på mindst fire point.

”Det er interessant og nyt, at vi også er begyndt at fokusere på, hvordan patienten oplever sygdommen, og at registrere, hvordan behandling kan mindske sygdomsbyrden. Der skal også mere fokus på, hvilke forventninger og forhåbninger patienterne har til fremtidig behandling,” siger Tove Agner om brugen af patientrapportering som metode i studiet.

Den topikale JAK-hæmmer reducerer kløe og smerter ved at mindske sværhedsgraden af eksemet, forklarer hun. Derfor er der en nær sammenhæng mellem den kliniske effekt af delgocitinib og patienternes vurdering af egne symptomer.

Delgocitinib har hurtig og signifikant effekt på kløe og smerter

I de to højeste koncentrationer (8 og 20 mg/g) af delgocitinib blev den selvrapporterede kløe og smerte gradvist reduceret indtil omkring uge otte, hvorefter den stabiliserede sig. Faldet var hurtigst i starten, og i den højeste koncentration sås en behandlingseffekt allerede ved dag tre og fem for henholdsvis kløe og smerte. Ved uge 16 var den i gennemsnit reduceret med omkring 3 point for både kløe og smerte ved begge de to koncentrationer.

Disse resultater var signifikante (p<0,01) i forhold til vehikel, hvor kløe og smerte blev reduceret henholdsvis 1,7 og 1,4 point. Den mindste koncentration på 1 mg/g opnåede en mindre, men dog signifikant reduktion af både kløe og smerte, mens delgocitinib ved en koncentration på 3 mg/g kun opnåede svag signifikans (p<0,05) for smerte og slet ingen signifikans for kløe.

Efter 16 uger havde 48,4 procent og 63,6 procent af patienterne, der fik den højeste dosis af delgocitinib, en reduktion på mindst 4 point for henholdsvis kløe og smerte, og de var dermed respondenter i henhold til definitionen. Ved den næsthøjeste dosis responderede 54,8 procent og 47,8 procent for henholdsvis kløe og smerte. I begge de to højeste doser havde delgocitinib dermed signifikant (p<0,01) bedre effekt i forhold til vehikel, hvor kun henholdsvis 17,9 procent og 5,9 procent responderede.

Mange patienterne kender ikke deres behandlingsmuligheder

Ifølge Tove Agner er resultaterne positive og bekræfter effekten af delgocitinib fra tidligere undersøgelser. Og det er vigtigt, at der kommer nye behandlinger, mener hun:

”Vi oplever i dag, at mange patienter med kronisk håndeksem er underbehandlede og måske ikke søger behandling, fordi de ikke tror, at der er behandlingsmuligheder. Vi har allerede i dag en vifte af behandlingsmuligheder for håndeksem, herunder patientuddannelse, som er et utrolig vigtigt aspekt, lokalsteroid, UV-behandling og systemiske behandlinger, men en ny lokalbehandling vil være et virkelig godt supplement. Mere opmærksomhed omkring kronisk håndeksem og den sygdomsbyrde, som sygdommen medfører, er vigtigt.”

Effekten af topikal delgocitinib på kronisk håndeksem bliver nu yderligere undersøgt i et klinisk fase III forsøg, som LEO Pharma indledte i maj.

 

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)