Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

AD er forbundet med psykisk sygdom, men ikke nødvendigvis kausalt

Psykiske lidelser ser ud til at være overrepræsenteret hos børn med moderat atopisk eksem (AD), og forskere, som i to nye studier har set på forholdet, bekræfter uafhængigt af hinanden, at der er en sammenhæng, men konkluderer samtidig, at det er uklart, hvori den består.

Resultaterne får det ene sæt forskere til at pege på vigtigheden af at være ekstra opmærksom på det mentale helbred og adfærden hos børn og unge med atopisk eksem, uanset om sygdommen er mild eller alvorlig. Professor og overlæge ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling og Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Tove Agner finder observationen yderst interessant.

“Det er utroligt spændende med den association, der er mellem AD og psykiske lidelser, og som påvises i begge studier. Vi oplever den jo i praksis. Og selvom vi ikke kender kausaliteten, er det en sammenhæng, der virkelig motiverer os, og minder os om vigtigheden af at få behandlet sygdommen i ro og opnå sygdomskontrol - i håb om at forebygge eller mindske de psykiske sygdomme, der er relateret til AD,” siger hun.

AD og symptomer på depression

I det ene af de to aktuelle studier viser forskerne, at AD generelt er forbundet med symptomer på depression og internaliserende adfærd, som for eksempel angst, OCD og tristhed, gennem hele barndommen og ungdommen. Desuden fandt de, at mild til moderat AD ikke var associeret med symptomer på depression, men til gengæld med internaliseret adfærd helt ned til fire-års alderen. Alvorlig AD var associeret med symptomer på især depression, men også på internaliseret adfærd.

Studiet fulgte 11.000 patienter fra fødsel og i snit ti år frem, hvor de blev undersøgt for symptomer på depression og internaliseret adfærd. Al data er blevet samlet igennem 30 år fra 1990 til 2020. Studiet er for nylig publiceret i JAMA Dermatology.

AD øger risiko for angst

I det andet studie offentliggjort i Clinical & Experimental Allergy afslørede observationelle undersøgelser en sammenhæng mellem atopisk eksem og angst. Således øgede AD risikoen for at udvikle angst med 63 procent. En anden robust sammenhæng sås mellem astma og bipolar lidelse, hvor astma øgede risikoen for at udvikle bipolar lidelse med 52 procent. Forskerne fandt ingen kausal sammenhæng, men understreger, at den ikke kan udelukkes og peger på behovet for flere studier for at blive klogere på dette.

Forskerne skriver, at det tyder på, at størstedelen af ​​den klinisk observerede komorbiditet sandsynligvis ikke er kausal.

"Det er derfor usandsynligt, at forsøg på at forebygge allergisk sygdom, direkte vil forhindre opståen af psykisk sygdom," skriver de og peger desuden på, at fremtidig forskning skal undersøge om interventioner, som har til formål at forbedre allergisk sygdom, har en kausal effekt på mental sygdom - og vice versa.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter