Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Gode resultater ved egenkontrol efter melanombehandling

Patienter, som har fået fjernet et melanom kirurgisk, er grundige og omhyggelige, når de bliver sat til at føre egenkontrol som opfølgning på deres behandling.

Det viser et pilotstudie foretaget af australske forskere. 

Patientstyret overvågning er en lovende ny model for opfølgning på kirurgi ved ikke-metastaseret melanom, og australske og skotske forskere vil efter et succesfuldt pilotstudie afprøve i et større klinisk studie, om metoden er gangbar og lige så sikker og acceptabel som overvågning styret af en kliniker.  

I pilotstudiet, der er publiceret i JAMA Neurology. er 100 patienter, som tidligere er behandlet for ikke metastaseret melanom i perioden fra november 2018 til januar 2020, blevet randomiseret til enten seks måneders egenundersøgelse af huden eller opfølgning hos en kliniker.

Deltagerne skulle have adgang til en iphone og en partner, der kunne assistere ved egenundersøgelsen, samt have udvist omhyggelighed i forhold til deres behandling.

Fast track-adgang

Interventionen omfattede standard behandling, samt påmindelser om at udføre egenundersøgelse ved patientudført dermaskopi og teledermatologisk vurdering, samt fast track-adgang til uplanlagte klinikbesøg. 

Pilotstudiets mål var primært at finde ud af, hvor stor en andel af patienterne, der kunne randomiseres til egenkontrol og sekundært det kliniske udfald af egenkontrollen og patienternes oplevelse af den. 

Studiet viste, at patienterne førte egenkontrol oftere og grundigere, end det skete i kontrolgruppen, og der blev ikke fundet en negativ effekt på patienternes psykologiske mål (fear of cancer recurrence subscale score; mean difference, −1.3; 95% CI, −3.1 to 0.5), klinikbesøg og kliniske udfald af opfølgningen. Tværtimod fandt patienterne, som førte egenkontrol flere tilfælde af nye melanomaer forud for planlagte rutinebesøg, end der blev fundet i kontrolgruppen ( hhv. 16 procent og 10 procent).

Pilotstudiets konklusion er, at patientstyret monitorering tilsyneladende både er en sikker og praktisk mulig måde at følge udviklingen  efter behandling af lokalt melanom, og det betyder, at metoden nu skal afprøves i et større randomiseret studie.

På den baggrund konkluderer forskerne, at egenovervågning efter behandling for ikke-metastaseret melanom forekommer sikkert og anvendeligt i praksis.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter