Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

“Fundene er på linje med tidligere studier, der viser, at der kan være en association med en højere risiko for kardiovaskulære tilfælde blandt nogle astmatikere, men der mangler evidens på området, og derfor kan vi ikke være sikre på en kausal sammenhæng,” siger Truls S. Ingebrigtsen.

Astma kan være forbundet med øget risiko for hjerte-kar-sygdom

Voksne med vedvarende astma har høje niveauer af inflammation i kroppen og en øget opbygning af plaque i halspulsårerne, viser et nyt amerikansk studie. Det kan øge risikoen for blodpropper, og der bør derfor være mere fokus på kardiovaskulære hændelser for astmatikere, mener lungespecialist.

Studiet, der er udgivet i Journal of The American Heart Association, falder godt i hak med tidligere forskning, forklarer Truls S. Ingebrigtsen, der er afdelingslæge ved Lungemedicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital.

“Fundene er på linje med tidligere studier, der viser, at der kan være en association med en højere risiko for kardiovaskulære tilfælde blandt nogle astmatikere, men der mangler evidens på området, og derfor kan vi ikke være sikre på en kausal sammenhæng,” siger han.

Studiet er baseret på sundhedsdata for 5.029 voksne i USA med en gennemsnitsalder på 61 år uden kendt hjerte-kar-sygdomme, som blev kategoriseret i tre grupper efter astma tilstand: vedvarende astma behandlet med orale kortikosteroider som kontrolmedicin (n=109), intermitterende astma uden behov for behandling (n=388) eller ingen astmadiagnose. Ultralydsskanning blev anvendt ved baseline og senere for at identificere plaque i halspulsårerne.

Behov for øget fokus

I studiet var plaque i halspulsårerne til stede hos 67 procent af deltagerne med vedvarende astma og 50 procent af voksne med intermitterende astma. For deltagere uden astma var andelen 51 procent. 

Derudover fandt forskerne, at deltagere med vedvarende astma havde næsten dobbelt så høje odds for at have plaque i deres halspulsårer end dem uden astma efter justering for en række faktorer som blandt andre komorbiditet, rygning og medicinforbrug (oddsratio, 1.83; P<0.001). 

“I forskningsmiljøet og blandt nogle klinikere er der et tiltagende fokus på, at astmatisk inflammation kan påvirke arterierne, men generelt er der brug for øget opmærksomhed på, at en kronisk inflammatorisk sygdom som astma kan have en øget kardiovaskulær risiko profil,” siger Truls S. Ingebrigtsen.

Forskergruppen bag studiet påpeger, at der er behov for en systematisk tilgang til kardiovaskulær komorbiditet blandt astmapatienter, hvor screening kan overvejes. Det er Truls S. Ingebrigtsen enig i, og peger på indførelse af eksempelvis EKG-målinger, måling af blodlipider samt systematiske spørgeskemaer om symptomer og familiehistorik.

“Det giver anledning til, at vi i højere grad skal overveje, om nogle astmapatienter systematisk skal screenes for kardiovaskulære risikofaktorer for at fange dem i tide og eventuelt forebygge tilstanden,” siger han og peger på patienter med allergisk astma, dem med en sen debutalder og patienter behandlet med orale kortikosteroider.

For disse subgrupper har tidligere studier – blandt andet med Truls S. Ingebrigtsen som forfatter – påvist en øget risiko for hjertesvigt og iskæmisk hjertesygdom, hvorfor screening kan give mening.

Ærgerlige begrænsninger 

Selvom studiet er på linje med tidligere fund, har det nye studie en række begrænsninger, understreger Truls S. Ingebrigtsen. Han peger på, at studiet har stratificeret astma-deltagerne blandt andet efter behandling med systemiske kortikosteroider.

Derudover har studiet ikke opdelt deltagerne efter fænotype som allergisk astma og har ikke justeret for akkumuleret rygning i form af pakkeår. 

“En af forklaringerne på studiets fund kan være stratificeringen, der gør, at deltagere med vedvarende astma har en højere association til hjertesygdom end gruppen med intermitterende astma, fordi de bliver behandlet med systemiske kortikosteroider, som i sig selv kan give en øget risiko for kardiovaskulære hændelser,” siger han.

“Som lungemediciner føler jeg også et behov for at sige, at der er et tiltagende fokus på at finde balancen mellem den antiinflammatoriske effekt ved kortikosteroider og risikoen for bivirkninger blandt andet i form af hjertesygdom ved at anvende moderne målrettet biologisk behandling.”