Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Luftforurenende stoffer knyttet til astmasymptomer hos børn

Eksponering for flere kombinationer af giftige, atmosfæriske og forurenende stoffer kan muligvis udløse astmasymptomer hos børn. .

Det antyder nye forskningsresultater, der er offentliggjort i tidsskriftet Science of the Total Environment, og som viste, at 25 forskellige kombinationer af luftforurenende stoffer var forbundet med astmasymptomer blandt 269 grundskolebørn diagnosticeret med astma i Spokane, Washington. I overensstemmelse med tidligere forskning afslørede studiet, ledet af Washington State University, en socioøkonomisk ulighed - hvor en gruppe børn fra et lavindkomstområde blev udsat for flere giftige kombinationer - i alt 13 ud af de 25 identificerede i denne forskning.

”Det er ikke kun et forurenende stof, der kan kobles til astma outcome. Dette studie undersøgte forskellige typer og kombinationer af lufttoksiske stoffer, der kan være forbundet med astmasymptomer,” sagde hovedforfatter Solmaz Amiri, forsker og postdoc. ved Elson S. Floyd College of Medicine, Washington State University.

Mens andre studier har fokuseret på et begrænset antal forurenende stoffer, har Amiri og hendes kolleger gjort brug af ’big data’ til at analysere den potentielle effekt ved eksponering af 109 luftforurenende stoffer og deres kombinationer set i forhold til astmaprognose.

Forskerne benyttede sig af data, der er indsamlet og modelleret af Environmental Protection Agency om lufttoksiske stoffer, der findes i specifikke kvarterer omkring 10 grundskoler i Spokane. De fik også adgang til anonymiserede data fra grundskolerne om studerende diagnosticeret med astma, der oplevede symptomer som hoste, hvæsen, åndedrætsbesvær og behov for at bruge en inhalator.

Studiet så på astmasymptomer, der opstod i 2019 og i de seks måneder før nedlukningerne i forbindelse med pandemien i marts 2020. Forskerne sammenholdt derefter disse data med luftforurenende eksponeringer, der opstod inden for disse seks måneder og med to længerevarende eksponeringsperioder på tre - og fem år før elevernes astmasymptomer.

Specifikke forurenende stoffer

Forskerne fandt, at tre specifikke forurenende stoffer var signifikant forbundet med astmasymptomer i alle de tre eksponeringsperioder.

De involverede giftstoffer kan have ukendte navne - 1,1,1-trichlorethan, 2-nitropropan og 2,4,6-trichlorphenol - men de stammer fra almindeligt anvendte materialer. Det første er et bredt anvendt opløsningsmiddel i industrien, men blev tidligere brugt i husholdningsrengøringsmidler og lim. Det andet er et tilsætningsstof til maling og andet finish, mens det tredje er et antiseptisk og anti-meldug middel, der blev forbudt i 1980'erne, men som stadig kan findes i nogle pesticider og konserveringsmidler fremstillet før den tid.

”Salget af nogle af disse lufttoksiske stoffer blev stoppet i USA, men kan fortsat findes i materialer, der måske er opbevaret, eller som folk har i deres baghave eller garage. Andre lufttoksiske stoffer findes stadig i miljøet,” siger Amiri.

Undersøgelsen havde ikke til hensigt at udpege kilden til et enkelt luftforurenende stof eller den nøjagtige årsag til, at en gruppe børn fra et lavindkomstområde var meget udsat for luftforurenende stoffer. Imidlertid kan nærheden af kendte kilder til luftforurening spille en rolle, pointerede Amiri, såsom at bo tæt på en motorvej med meget trafik eller faciliteter, der bruger opløsningsmidler, såsom malingproducenter eller fabrikker.

Fundet af en sandsynlig socioøkonomisk ulighed i eksponering for luftgifte er i overensstemmelse med tidligere forskning, der viser, at børn fra lavindkomstområder bliver udsat for en bred vifte af luftforurenende stoffer i de nabolag, hvor de bor.

Mens det nuværende studie er begrænset til den mellemstore by Spokane, bemærkede Amiri, at resultaterne stemmer overens med et andet studie i New York City, som fandt lignende luftforurening signifikant forbundet med astmaprognose.

”Både i Spokane og New York City, uanset hvor store eller små byerne er - ser det ud til, at disse lufttoksiske stoffer har indflydelse på astma hos børn,” siger hun.