Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kombinationsbehandling af Idiopatisk Pulmonal Fibrose har vist sig sikker

Nu har et nyt forskningsprojekt - INJOURNEY – vist, at en kombination mellem de to præparater, der bruges i behandlingen af IPF-patienter, OFEV (nintedanib) og Esbriet (pirfenidon) er sikker. Det baner vejen for flere studier af kombinationsbehandling af IPF med Ofev som fundament i kombinationsbehandlingen. 

Sygdommen Idiopatisk Pulmonal Fibrose (IPF) har en nedslående prognose, hvor 50 procent af patienter dør i løbet af de første tre år, efter diagnosen er stillet, og derfor er ethvert fremskridt i behandlingen vigtig. 

Ud over at studiet viste, at det er sikkert at benytte de to præparater med indholdsstofferne nintedanib og pirfenidon i en kombinationsbehandling af IPF-patienter, indikerer forskningen samtidigt, at der kan være en lavere nedgang i lungefunktion med kombinationsbehandlingen end med enkeltbehandling.

Som ved andre kroniske sygdomme anser lungemedicinere kombinationsbehandling som en attraktiv strategi til yderligere at forbedre behandlingsresultaterne. I forbindelse med behandlingen af IPF har det videnskabelige samfund dog rejst spørgsmål om, hvorvidt en kombination af de tilgængelige lægemidler var sikker at anvende i IPF-patienter. De spørgsmål har INJOURNEY studiet besvaret, da data nu viser, at nintedanibs sikkerhed og tolerabilitets-profil i kombination med pirfenidon er på linje med de velkendte profiler af de enkelte lægemidler hos patienter med IPF.

”Sikkerhed kommer altid først, når man overvejer den rette medicin til behandling af patienter med IPF. INJOURNEY afdækker forholdene omkring sikkerhed, tolerabilitet og mulige interaktioner, når man ordinerer pirfenidon sammen med nintedanib ved behandling af IPF, ” udtaler professor Carlo Vancheri, professor i respiratorisk medicin ved universitetet i Catania, Italien samt direktør for det regionale henvisningscenter for sjældne lungesygdomme. 

Lavere nedgang i lungefunktionen hos IPF-patienter

Endelig indikerer studiet, at der kan være en lavere nedgang i lungefunktion hos IPF-patienter behandlet med de to præparater i kombination sammenlignet med de, som behandles med nintedanib alene, hvilket tyder på en potentiel fordel ved kombinationsbehandlingen.

Resultaterne bør dog fortolkes med forsigtighed i betragtning af analysens eksplorative karakter, hvorfor yderligere forskning er nødvendig for at evaluere effektiviteten af ​​kombinationen fuldt ud.

”Vi er dedikerede til vores forskning i idiopatisk lungefibrose, der er en progressiv og dødelig sygdom. Nintedanibs langsigtede virkning på at bremse sygdomsprogressionen kombineret med stoffets rolle i at reducere risikoen for akutte eksacerbationer gør det til et logisk valg i behandling af IPF-syge. Derfor giver de nye data grobund for yderligere undersøgelser af kombinationsbehandlingen med nintedanib som grundlæggende behandling”, siger Ivan Blanarik, senior vicepræsident hos Boehringer Ingelheim og leder af den respiratoriske afdeling.

GINA aktualiserer diskussion om astmabehandling med SABA

Anfaldsmedicin. Hurtigvirkende bronkodilaterende beta2 agonister. Den blå medicin, er alle betegnelser for den akutvirkende medicingruppe SABA, astmatikere bruger som anfaldsmedicin eller ”reliever”, når de mærker et astmaanfald nærme sig, når det er svært at få luft eller før sport.

Diagnose af luftvejssygdomme via mobiltelefonen

Automatiseret teknologisk analyse af hoste kan blive fremtiden, når børn skal have koblet en diagnose på deres luftvejssygdomme. Det antyder ny forskning fra Curtin University og The University of Queensland i Australien.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter