Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hjemmemonitorering af tarminflammation bliver tilgængelig fra RH’s server

Hjemmemonitoreringssystemet IBD-ConstantCare får plads på Region Hovedstadens server fra årsskiftet.

Det sker via Center for It, Medico og Telefoni (CIMT).

Men koblingen til Sundhedsplatformen må endnu vente, siger Pia Munkholm, professor i gastroenterologi, epidemiologi og eSundhed.

App’en ConstantCare er et umiddelbart simpelt system, så patienter med inflammatoriske tarmsygdomme selv kan måle sygdomsaktivitet og betændelsesniveau i afføringen.

Og i dag får alle patienter i det gastromedicinske ambulatorium på Nordsjællands Hospital tilbudt hjemmemonitorering af fæcescalprotectin, symptomer, betændelsesbyrde og livskvalitetsscoring.

Behandlere i Region Hovedstaden kan i dag kun hente resultaterne ind eksternt. Men ved at patienternes informationer kommer til at ligge på CIMT-serveren er der taget et vigtigt skridt i retning af en mere integreret del af det offentlige behandlersystem.

Alle kan bruge app’en men det sidste led, at få resultaterne ind i journaliseringen via Sundhedsplatformen mangler stadig.

EU Persondataforordningen fra 2015 har gjort processen med at koble app’en til CIMT’s server vanskelig og mere langsommelig end ventet.

”Jeg har næsten været ved at opgive det hele,” siger Danmarks første professor i eSundhed og frontløber for hjemmemonitoreringen, Pia Munkholm.

Processen med CIMT har indtil videre varet to et halvt år, men i løbet af foråret 2018 bliver ConstantCare flyttet fra en privat server til Region Hovedstadens server.

Fra patientens hjem til Sundhedsplatformen

Den 25. maj 2018 træder EU Persondataforordningen i kraft, og som forberedelse og for at mindske den bureaukratiske proces er der på Rigshospitalet åbnet en afdeling med jurister ansat, som fungerer som Data Protection Officers (DPO).

”Indtil videre kan ConstantCare-app’ens resultater ikke flettes sammen med Sundhedsplatformen, før der rent administrativt er åbnet for den mulighed,” fortæller Pia Munkholm.

Målet er, at bestilling og resultater af en hjemmemåling af fæcescalprotectin, en såkaldt POC-test, på sigt kan overføres direkte fra ConstantCare til Sundhedsplatformens laboratoriesystem (LABKA).

I Sundhedsplatformen kræver POC-tests en kontrasignering af lægen, og det er muligheden for at overføre data eksternt fra en app og ind i Sundhedsplatformen, som afventer grønt lys.

Foreløbigt kan alle hospitaler, der er koblet til CIMT’s server, fra januar hente ConstantCare-app’en og derigennem CalproSmart-app’en og bruge den til patienterne.

”Det koster årligt 60.000 kroner at have en app på CIMT’s server. Det er tanken, at udgiften deles mellem de hospitaler, som bruger app’en. Jo flere hospitaler, jo billigere bliver det,” forklarer Pia Munkholm.

Foreløbigt er gastromedicinsk afdeling på Nordsjællands Hospital og børneafdelingen på Hvidovre Hospital brugere af ConstantCare.

EU-persondataforordningen

Databeskyttelsesforordningen, som afløser den eksisterende Persondatalov, gælder for behandling af oplysninger om personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger, mv. Forventes at træde i kraft den 25. maj 2018.

Kilde: Datatilsynet

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.