Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

I Danmark har hidtil ikke fandtes officielle tal på, hvor mange Crohns- og colitispatienter, der er i biologisk behandling.  Men en lille rundspørge på tre afdelinger tyder på, at der kan være forskel på, hvor mange patienter, de danske mavetarm-afdelinger sætter i biologisk behandling.

De gastroenterologiske afdelinger har ikke selv præcise opgørelser, men de tre afdelingers tal tyder på nogen variation i brugen af biologisk behandling af Crohns sygdom og colitis ulcerosa på hospitalerne i Danmark.

På Nordsjællands Hospital er overlæge og professor Pia Munkholm i gang med at lægge sidste hånd på et registerstudie, der viser, at omkring 27 procent af alle Crohns-patienter, og 12 procent af colitispatienterne over tid kommer i biologisk behandling, hvilket  ifølge Pia Munkholm er nogenlunde i overensstemmelse med det snit, Medicinrådet har lagt med sine anbefalinger.

I gastroenheden på Herlev Sygehus er omkring 400 ud af 3500-4000 Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Blandt Crohnspatienter vil det sige omkring 15 procent, mens det samme gælder cirka syv procent af colitispatienterne. Ifølge ledende overlæge Benedicte Vibjerg Wilson er tallene behæftet med usikkerhed, og hun henviser til BIOIBD for mere præcise tal.

Ved afdelingen for medicinsk gastroenterologi på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg vurderer ledende overlæge Torben Knudsen, at andelen af patienter med enten Crohnssygdom, som er i biologisk behandling, er omkring 30 procent. Han har ikke en præcis opgørelse fra sin afdeling, men præsenteret for en norsk opgørelse, der viser, at omkring 30 procent af de norske Crohnspatienter er i biologisk behandling, vurderer han, at det nogenlunde svarer til niveauet i Esbjerg. Han ærgrer sig over, at databasen BIOIDB ikke indsamler data om alle Crohns- og colitispatienter i biologiske behandling.

”Jeg vil tro, at vi er på omtrent samme niveau som Norge, men vi ved det ikke, for vi har endnu ikke nogen opgørelse, og databasen for biologisk behandling af inflammatoriske tarmsygdomme registrerer kun patienter, der startes op i behandling. Det betyder, at der vil gå en årrække, før vi ved, hvor mange, vi har i behandling,” siger Torben Knudsen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift