Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Professor: Vi kunne godt sætte patienterne tidligere i biologisk behandling

Pia Munkholm

Flere danske Crohns- og colitispatienter kunne undgå fistler og operation, hvis der blev sat tidligere ind med biologisk behandling, mener professor Pia Munkholm, Nordsjællands Hospital.

Følger man Medicinrådets anbefalinger for biologisk behandling af inflammatoriske tarmsygdomme, så skal omkring tredive procent af de danske Crohns-patienter i biologisk behandling, vurderer professor og overlæge ved Gastromedicinsk afsnit på Nordsjælland Sygehus Pia Munkholm. Men Danmark skulle tage at se til Norge efter inspiration, for der skrider de tidligere til biologisk behandling, end vi gør i Danmark, og det er en fordel, mener hun.

”I Norge har man fundet ud af, at hvis man kommer i gang med behandling inden for de første to år efter diagnosetidspunktet er der en langt større chance for at man får brudt sygdomsbyrden, så patienterne ikke når at få nedbrudt tarmene. I Danmark kunne vi godt sætte lidt flere i behandling, men først og fremmest kunne vi gøre det langt tidligere,” siger Pia Munkholm.

”Vi er blevet bedre til de biologiske behandlinger, og de har vist sig at være gode, så hvis man har en patient, hvor man kan definere sygdommen som aggressiv, så skal man gå i gang,” siger hun.

Professor og overlæge ved Akershus Universitetssygehus i Oslo Jørgen Jahnsen har stor tiltro til den biologiske behandling, og han vurderer, at op mod 80 procent af alle Crohns-patienter i Oslo-området inden for de kommende år vil komme i biologisk behandling. Så langt vil Pia Munkholm ikke gå, men tidligere behandling ville gavne de danske patienter, mener hun.

”Den måde, vi gør det på i Danmark, er ikke så gal, men hvis vi satte lidt flere i behandling og startede behandlingen tidligere, kunne vi formentlig nedbringe antallet af operationer,” siger Pia Munkholm.

Når hun mener, at 80 procent er for mange, er det blandt andet fordi, at sygdommen hos en del patienter går i sig selv efter den første steroidbehandling.

”Mange patienter har ikke brug for behandling, når først deres sygdom er bragt i ro. Mange patienter har ikke mere aktivitet efter første behandling med steroider, og de skal jo ikke i biologisk behandling,” siger Pia Munkholm.

Ledende overlæge på afdelingen for medicinsk gastroenterologi på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Torben Knudsen, mener heller ikke, at de danske gastroafdelinger skal sigte efter samme omfattende brug, som lægerne i Oslo.

”80 procent er alt for mange. Det kommer vi ikke op på i Danmark. For det første er der en del, der klarer sig fint uden behandling, og derudover er der stadig en vis andel som ikke har effekt af den biologiske behandling. Jeg tror, vi er på et fornuftigt leje, som det er nu,” siger Torben Knudsen.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter