Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Norsk professor: Biologisk behandling skal være førstevalg

Jørgen Jahnsen

Op mod 80 procent af alle Crohns-patienter skal i biologisk behandling inden for de første to til tre år efter diagnosen. Det mener professor og overlæge Jørgen Jahnsen, Akershus Universitetshospital, Oslo.

I Norge er omkring hver tredje Crohns-patient i biologisk behandling, og antallet er stigende. Jørgen Jahnsen vurderer, at andelen skal op på omkring 80 procent. Og tilsvarende skal antallet af colitispatienter i biologisk behandling op fra 13 til 20-50 procent, mener han.

Ifølge den seneste opgørelse fra 2016 er 32 procent af de norske Crohns patienter og 13 procent af colitispatienterne i biologisk behandling, og på Akershus Universitetshospital overvejer gastroenterologerne for tiden, om de skal gøre biologisk behandling til førstevalg.

”Vi har i nogen tid overvejet, om biologisk behandling skal være førstelinjebehandling. Jeg mener ikke, at Imurel (azathioprin), som man har stor tiltro til i Danmark, har den ønskede effekt hos langt de fleste Crohnspatienter, og der er både flere og mere alvorlige bivirkninger ved monoterapierne,” siger Jørgen Jahnsen.

Brugen af biologiske lægemidler til inflammatoriske tarmsygdomme i Norge tog fart, da de biosimilære præparater i 2014 kom på markedet og gjorde det muligt at forhandle prisen ned.

Siden da, er de norske læger gået tidligere og tidligere i gang med behandlingen, og det kunne blandt andet ses i NOR-SWICH-studiet, som i 2017 viste, at et biosimilært præparat er lige så sikkkert at bruge som det originale lægemiddel.

I et andet studie deltog 101 patienter, fra mavetarmafdelingen på Akershus Universitetshospital, og af dem var 60 procent kommet i biologisk behandling inden for de første to til tre år efter diagnosen. Og det er godt, mener Jørgen Jahnsen. Tidlig behandling øger sandsynligheden for, at patienterne undgår kirurgi, siger han.

”Nogle læger mener først, at man skal tage de biologiske behandlinger i brug, når alt andet er afprøvet, men det er bagvendt tankegang. Jo tidligere man begynder, desto bedre er chancen for at patienten undgår at udvikle komplikationer som strikturer og fistler,” siger Jørgen Jahnsen.

Dokumentationen for den biologiske behandling er stadig mangelfuld, og det er et af ankepunkterne blandt skeptikere. Men dokumentationen for de andre lægemidler til behandling af Crohns og colitis er lige så mangelfuld, pointerer Jørgen Jahnsen.

Han ser frem til, at et igangværende norsk studie, som følger de norske Crohns og colitis-patienter i biologisk behandling, inden for et år eller to vil give ny dokumentation for effekten.

”Vi følger patienterne, og jeg tror, at vi vil se færre, der udvikler komplikationer og flere med normalisering af slimhinden,” siger Jørgen Jahnsen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift