-først med nyheder om ny medicin

Brokoperation bør vente til efter alle graviditeter

Hernieforskere fra Bispebjerg Hospital er klar med anbefalinger til kvinder i den fødedygtige alder med brok i bugvæggen: Vent med operation til alle graviditeter er overstået.

Nye registerstudier viser større risiko for tilbagefald af brokket, hvis opererede kvinder senere bliver gravide.

Unge kvinder behøver ikke bekymre sig om deres navlebrok, hvis de gerne vil være gravide. Ny forskning indenfor graviditet og hernier viser, at graviditet ikke forværrer hernier i bugvæggen. Til gengæld vil en hernieoperation før graviditeten øge risikoen for recidiv af herniet med 56 procent sammenlignet med kvinder, som ikke bliver gravide efterfølgende.

Bedre rådgivning fra praktiserende læger

Af i alt cirka 4000 hernieopererede om året er 16 procent af de opererede kvinder mellem 15 og 45 år. De praktiserende lægers vejledning af denne patientgruppe i fødedygtig alder har ikke tidligere haft evidens bag sig, men nu er vejledningen klar.

Nogle kvinder med navlebrok henvender sig til deres praktiserende læger, fordi de er bekymrede for, hvad en graviditet vil gøre ved et brok. Men ventralhernier udgør ikke nogen særlig risiko under graviditeten, og anbefalingen fra forskerne er at vente med operation, til eventuelle børnefødsler er overstået.

”Det er meget forskelligt, hvordan de praktiserende læger rådgiver kvinderne. Nogle læger henviser dem straks til kirurgerne. Andre læger har mere kirurgisk erfaring og ved godt, at hvis kvinderne ikke har voldsomme gener af deres navle- eller midtlinjebrok, så er der ikke nogen grund til at lade sig operere,” siger Erling Oma, læge og ph.d.-studerende ved Bispebjerg Hospital.

Hos Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, hilser formand Anders Beich forskningsresultaterne velkommen.

”Det er dejligt med forskning, der stiller de relevante spørgsmål, som er anvendelige i vores praksis,” siger Anders Beich. I almen praksis møder læger mange spørgsmål, der ikke altid kan besvares med evidens, og Anders Beich bliver glad for at få kvalificerede råd fra forskere, der finder netop det svar, som mange læger mangler for at kunne rådgive bedst muligt.

Om forskningen i graviditet og hernier siger han:

”Der er generelt en bevægelse mod, at det er bedst at ”gøre noget ved ting” – men nu kan vi blive beroliget ved denne viden, der siger, at det er bedst at vente.”

Mesh behøver ikke altid ved operation

Hvis kvinderne alligevel bliver opereret, før de har overstået fremtidige graviditeter, har Erling Oma og hans forskerkolleger også en anbefaling klar til

kirurgerne: Mindre navlebrok behøver ikke mesh. Denne anbefaling er anderledes end den generelle anbefaling i herniekirurgien, hvor patienter med helt små navlebrok med en brokport på under to centimeter bliver anbefalet at få indsat mesh for at nedsætte forekomsten af tilbagefald af herniet.

”I dette studie kiggede vi på 224 kvinder med navlebrok og midtlinjebrok, som blev gravide efterfølgende, og vi sammenlignede dem, der havde fået en mesh og dem, der ikke havde fået. Vi fandt ingen signifikant forskel i risikoen for tilbagefald – hvilket er stik modsat, hvad vi kan se i den generelle befolkning,” forklarer Erling Oma.

”Vi ved ikke, hvorfor der ingen forskel var i tilbagefald – men teorierne går på, at udvidelsen af bugvæggen under graviditeten får meshen til at skride eller revne, blandt andet fordi meshen er mindre elastisk end bugvæggen,” siger Erling Oma. Han anbefaler, at større brok opereres med mesh og er for tiden i gang med en større undersøgelse af denne problemstilling.

Omfattende patientdataregistre

Det er dataindsamling fra tre af landets patientregistre, Landspatientregistret, Dansk Herniedatabase og Fødselsregistret, som ligger til grund for resultaterne af de tre registerstudier, der udgår fra Abdominalcentret på Bispebjerg Hospital. Erling Oma, læge og ph.d.-studerende, har sammen med sine forskerkolleger udført tre registerstudier, som hver især har undersøgt flere aspekter af graviditet og hernier. Resultaterne fra forskningen er publiceret i artikler, som blandt andet er udgivet i The American Journal of Surgery i maj 2018.

Ifølge overlæge og professor Lars Nannestad Jørgensen, som er leder af forskningsenheden i Abdominalcentret på Bispebjerg Hospital, er det unikt for forskningen, at vi i Danmark har mulighed for at anvende data fra flere landsdækkende patientregistre og dermed nå frem til vigtige resultater for såvel behandlere som patienter.