Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Vaccinering af IBD-patienter skal systematiseres

Torben Knudsen

Der skal være mere system og struktur i relevant vaccinering af IBD-patienter. Det mener Torben Knudsen, ledende overlæge på Medicinsk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

I det gastromedicinske ambulatorium har de sat vaccinationsarbejdsgangen i faste rammer.

”Det har været en kilde til dårlig samvittighed,” siger Torben Knudsen om håndteringen af vaccinationer til IBD-patienter. De fleste gastroenterologer er enige om, at udvalgte IBD-patienter skal tilbydes vaccinationer, men de eksisterende guidelines fra den europæiske organisation ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation) og den tilsvarende danske DSGH (Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi) er enten for brede eller for lidt handlingsanvisende, mener ledende overlæge på Medicinsk Afdeling, Torben Knudsen.

”Jeg foretrækker noget operationelt, noget konkret,” siger Torben Knudsen om det, han savner ved de eksisterende guidelines. Og derfor har han sammen med sine kolleger på Esbjerg Sygehus formuleret klare retningslinjer for hvilke vaccinationer, de tilbyder de IBD-patienter, der er udvalgt ud fra en formuleret algoritme.

Systematik og struktur i Esbjerg

Torben Knudsen har til netværksmøder diskuteret fremgangsmåder med vaccinationer til IBD-patienter med sine kolleger rundt i landet. Han fortæller, at der i mange klinikker er instrukser og retningslinjer på, at der skal gives information om vaccination til patienterne.

”Det er fint nok, at vi remser en masse anbefalinger op til patienterne, men det vigtigste er jo, at det bliver gjort,” siger Torben Knudsen. Generelt er det patienterne selv, der skal sørge for at få udført vaccineringen efter de lægelige anbefalinger. Med indførelsen af lægers indberetningspligt til Det Danske Vaccinationsregister DDV fra den 15. november 2015 er det blevet nemmere for Torben Knudsen og hans kolleger at følge op på de givne vaccinationer hos patienterne.

Tilbud om gratis pneumokokvaccine

I Esbjerg har de valgt at tilbyde pneumokokvaccinen gratis til patienter i målgruppen.

”Vores patienter har en vis – omend ikke stor - risiko for at få infektion med pneumokokker og i værste fald sepsis - på grund af den medicinske behandling, vi giver dem. Det kan være så alvorligt, at vi derfor har valgt at tilbyde dem en gratis vaccine mod pneumokokker,” fortæller Torben Knudsen. Samtidig har de i Esbjerg struktureret det sådan, at de følger op på vaccinens anslag efter fem år for at se, om der er dannet antistoffer. En arbejdsgang, der er skemalagt, så alle patienter får samme tilbud og behandling.

Pneumokokvaccinen er blevet indført i det danske børnevaccinationsprogram i 2007, så med tiden vil der være en population, der allerede er vaccinerede. Influenzavaccinen er også et gratis tilbud til udvalgte sygdomsramte.

”Men mange unge med IBD tænker ikke over, at det er relevant for dem, og derfor er det nødvendigt, at vi tager snakken med dem,” siger Torben Knudsen.

Sikker evidens bag vaccinationer

Torben Knudsen mener personligt, at det er gavnligt at vaccinere IBD-patienter i forhold til risikoen for at få udvalgte infektioner.

”Hvis man ser på relative risicitermer og absolutte risicitermer, er der ikke nogen tvivl om, at de absolutte risici hos disse patienter ikke er store, når man betragter tyngden af den evidens, der ligger bag,” siger Torben Knudsen og peger på, at vacciners gavnlige effekt er et område, der er vanskeligt at lave evidensbaseret forskning om, da der ikke laves kliniske forsøg på det. Anbefalingerne er derfor baseret på cases, hvor man ikke isoleret set ser på effekten af vaccinationen, men på en kalkuleret risikonedsættelse – hvad Torben Knudsen kalder en ”omvendt bevisførelse”. Den individuelle risikoprofil varierer også fra patient til patient og skal medregnes i algoritmen over inkluderede patienter. Målet er dog – uanset tyngden på evidens – at nedsætte risikoen for infektioner.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter