Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserFæcestransplantation kan måske beskytte for tidligt fødte mod dødelig tarmsygdom

Overførsel af fæces fra sunde børn kan måske ændre tarmens sammensætning af bakterier hos for tidligt fødte og beskytter mod den dødelige tarmsygdom nekrotiserende enterokolitis (NEC).

Det antyder et grisestudie fra Københavns Universitet, hvor forskerne ved hjælp af for tidligt fødte grise har afprøvet fæcestransplantation - en ny type behandling hos for tidligt fødte -  og påvist en reduktion i forekomsten af NEC.

For tidligt fødte børn har ofte svære problemer med mave-tarm-kanalen og derfor stor risiko for at udvikle livstruende tarmbetændelse.

Hvert år fødes 5-10 procent af alle børn i verden for tidligt. Organer og immunforsvar er på dette tidspunkt ikke færdigudviklede, og derfor er børnene meget modtagelige for svære infektioner. Et af de velkendte problemer med for tidligt fødte børn er mave-tarm-kanalens umodenhed, som blandt andet fører til overfølsomhed for bakterier. Nu giver det ny studie fra biomedicinske forskere på Københavns Universitet dog håb til de små børn.

”Vi kan beskytte tarmen hos de for tidligt fødte grise ved at overføre fæces fra raske donorgrise via endetarmsåbningen. Dyrenes sammensætning af tarmbakterier ændres markant, og der kommer 75 procent færre tilfælde af NEC. Og det er vigtigt, for mange børn dør af sygdommen. Hvis resultaterne kan overføres til for tidligt fødte børn, kan denne behandling redde liv og måske nedsætte forbrug af antibiotika til disse patienter,” siger medforfatter til studiet Per Torp Sangild, professor på Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet.

Kamp om tarmbalancen

Forskerne har undersøgt 130 for tidligt fødte grise i studiet. De har valgt grise som forsøgsdyr, da deres mave-tarm-kanal er meget lig menneskers og desuden udvikler en svær tarmbetændelse, der er sammenlignelig med NEC.

Lægevidenskaben har ikke detaljeret kendskab til, hvorfor for tidligt fødte børn udvikler denne voldsomme betændelse i tarmen, som er dødelig i op mod 40 procent af tilfældene, men tarmens bakterier spiller en afgørende rolle.

”Tarmen er som en frontlinje, hvor den nyfødte og dens iboende bakterier skal kommunikere med hinanden for at oprette en fredelig sameksistens. Men den umodne tarm er sandsynligvis ikke klar til at tage styringen og har derfor brug for gavnlige bakterier, der bidrager til at skabe balance i systemet. Og den rigtige sammensætning af bakterier lader til at have afgørende betydning. Fra tidligere studier i grise ved vi, at hverken probiotika eller moderens fæces er så effektive som denne fæcestransplantation,” forklarer Anders Brunse, ph.d. på Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab og førsteforfatter til studiet, som er offentliggjort i tidsskriftet The ISME Journal.

Den vigtige normalflora

I studiet har forskerne målt, hvordan tarmens bakteriesammensætning ændrer sig hos de for tidligt fødte grise efter fæcestransplantation. Her kan de se, at bakterierigdommen øges, samt at der introduceres bakterier, som udgør dele af tarmens normalflora.

”Ved at benytte fæcestransplantation umiddelbart efter fødsel, er det formentlig muligt at opnå hurtigere stabilitet i tarmens bakteriesammensætning. Dette kan være en støtte til at udvikle modstandsdygtighed mod tarmbetændelse,” siger medforfatter til studiet, Thomas Thymann, professor MSO på Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab.

Studierne er en del af NEOMUNE-projektet og er støttet af Innovationsfonden.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter