Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Første orale behandling godkendt til patienter med colitis ulcerosa

De danske myndigheder har netop blåstemplet Xeljanz (tofacitinib) til behandling af colitis ulcerosa. Dermed er det første gang, et såkaldt ’small molecule' lægemiddel bliver godkendt til behandling af sygdommen. 

Indikationen til at anvende Xeljanz (tofacitinib) mod blødende tyktarmsbetændelse er så ny, at der formentlig endnu ikke er nogle danske patienter, som har fået den i åben behandling. Medicinrådet har endnu ikke udarbejdet de kliniske retningslinjer for tabletten, og lægerne ved derfor ikke, hvor i behandlings-algoritmen, den bliver placeret.

Men de kliniske forsøg med tofacitinib, som både har fundet sted i internationalt og dansk regi, er ikke til at tage fejl af. De viser lovende resultater, fortæller ledende overlæge ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, Torben Knudsen. Det, som er særligt bemærkelsesværdigt for tofacitinib, er, at det til forskel fra alle andre behandlinger målrettet Colitis Ulcerosa, som gives ved infusion på hospitalet, kan tages oralt:

”Det er en simpel behandling, hvor man tager to tabletter dagligt. Det er et stort skridt i den rigtige retning, at vi nu får mulighed for at tilbyde nogle patienter en behandling, som er nem at tage. Den vil formentlig af den grund appellere særligt til de yngre patienter, som vil opnå større uafhængighed i forhold til at møde op til behandling på hospitalet.”

Sammenlignelige remissions- og responsrater

Tofacitinib er et såkaldt ’small cell molecule’ stof – en JAK kinase inhibitor. Medikamentet har således en helt anden virknings-mekanisme end de biologiske lægemidler, forklarer Torben Knudsen. Den er altså uden sammenligning med de biologiske lægemidler, men ser dog ud til at virke helt på linje med disse:

”Man kan sige, at tofacitinib har sit angrebspunkt i forbindelse med aktiveringen af inflammations-kaskaden, imens de biologiske lægemidler generelt har deres angrebspunkter længere ’downstream’.” Tofacitinib er en behandling, som er hurtigt ude af kroppen. Desuden ser det ud til, at når den virker, så virker det særdeles hurtigt," fortæller Torben Knudsen.

Dertil kommer, at virkningen ser ud til at være uafhængig af, om man tidligere har haft mindre god respons på andre behandlinger – noget som ikke altid er tilfældet med de biologiske lægemidler:

”Her er der nemlig modsat en tendens til, at har man haft ringe effekt af én biologisk behandling, så vil efterfølgende behandlinger med biologiske lægemidler være mindre effektive.”

I de kliniske studier, der førte til godkendelsen af tofacitinib i USA, blev 17 procent af patienterne helt fri for symptomer fra deres blødende tyktarmsbetændelse efter otte ugers behandling. Efter et år var tallet oppe på 41 procent. 

”De kliniske studier tyder på, at tofacitinib har remissions- og responsrater sammenlignelige med det, man har iagttaget ved behandling med biologiske lægemidler,” siger Torben Knudsen.

Opmærksomhed på bivirkninger

I forhold til bivirkninger, ser der ikke ud til at være flere end ved de biologiske lægemidler – men der er nogle bivirkninger, som det ser ud til, at man skal være særligt opmærksom på, understreger Torben Knudsen:

”Der synes i de kliniske forsøg at være en overrepræsentation af patienter, som udviklede Herpes Zoster (helvedsild) og noget andet, som man også skal holde øje med er, at det ser ud til, at nogle patienters plasma-lipider kan stige.”

I de kliniske studier er behandlingen afprøvet på patienter med moderat til lidt sværere sygdomsmanifestationer.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter