Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicin mod hepatitis C viser god effekt på følgesygdomme

Antiviral behandling af hepatitis C hjælper også mod følgesygdomme som nedsat leverfunktion, skrumpelever og kognitive vanskeligheder.

Forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har fulgt 71 patienter før, under og efter behandling med sofosbuvir for at undersøge behandlingens effekt på hepatitis C-følgesygdomme, og resultaterne er positive.

Betændelsen i leveren svandt, der blev mindre arvæv, leveren blev bedre til at nedbryde mælkesukker, og patienternes kognitive funktioner forbedredes.

”Det er virkelig godt nyt, for behandlingen virker på næsten alle patienter med hepatitis C, men det er ny viden, at den også virker mod følgesygdommene. Og det er helt afgørende for den gruppe patienter, for man dør ikke af hepatitis C-virussen, men det gør man i værste fald af de sygdomme, som en kronisk leverskade kan føre til,” siger Tea Lund Laursen, ph.d.-studerende på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Hun er førsteforfatter til studiet, som er udgivet (abstrakt) i tidsskriftet Journal of Viral Hepatitis.

Forskere overraskede over effekt

De 71 patienter modtog en såkaldt direkte aktiv antiviral (DAA) behandling bestående af sofosbuvir og i nogle tilfælde et ekstra antiviralt lægemiddel. Behandlingen hæmmer de proteiner, som er nødvendige, for at hepatitis C-virus kan formere sig.

Forskerne havde ganske vist forventet en effekt på følgesygdommene, men ikke at den var så omfattende.

”Vi er overraskede over, hvor stor effekten er og at behandlingen også hjælper på mælkesukkernedbrydning og de kognitive funktioner. Vi er de første, som har undersøgt netop den sammenhæng,” fortæller Tea Lund Laursen.

”Kronisk leverbetændelse kan føre til kognitive problemer, hvor patienterne bliver trætte, får dårligere hukommelse og nedsat reaktionstid. Men også på reaktionstiden kunne vi se en forbedring et år efter de 12 ugers behandling. Derfor har vi en forventning om, at det også er tilfældet for de øvrige kognitive funktioner.”

Hepatitis C kan potentielt udryddes

Den antivirale tabletbehandling har været brugt i Danmark siden 2014, i første omgang kun til patienter med følgesygdomme, men efter et prisfald valgte Medicinrådet pr. 1. november 2018 at frigive behandlingen til alle hepatitis C-patienter.

Ifølge sundhed.dk kan 95 procent af patienter med kronisk hepatitis C helbredes med en otte-12 ugers tabletbehandling, og der er stort set ingen bivirkninger ved behandlingen. Sundhedsstyrelsen skønner, at cirka 17.000 mennesker i Danmark har hepatitis C-infektion, og kun halvdelen er kendt i sundhedsvæsenet.

Ifølge Tea Lund Laursen understreger studiet, at det er vigtigt at finde og behandle hepatitis C-patienterne.

”For det første fordi det tyder på, at patienterne får en bedre livskvalitet af behandlingen, og for det andet fordi man med de nye behandlinger på sigt vil kunne udrydde hepatitis C, hvis det lykkes at finde alle patienterne.”

Medicinrådet anbefaler Dupixent mod svær astma

Dupixent (dupilumab)  er på Medicinrådets møde onsdag blevet anbefale mod svær astma, selv om det på nuværende tidspunkt ikke finder, at der er et rimeligt forhold mellem meromkostninger og lægemidlets værdi sammenlignet med mepolizumab.

Fremtidens midler til diabetesforskning bør uddeles anderledes

Forskningsmidler skal uddeles til grupper og ikke enkelte forskere. Pengene bør fordeles efter kriterier, der tager højde for, at forskning af høj kvalitet i større og større grad er et resultat af teamwork på tværs af discipliner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter