Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Når kunstig endetarm svigter medfører det lavere fødselsrate

Fødselsraten hos kvindelige colitis ulcerosa-patienter med sammenklappet kunstig endetarm - kaldet pouchfailure - er betydeligt lavere end blandt kvinder med en fungerende pouch.

Det viser et dansk retrospektivt kohortestudie, som netop er udgivet i tidsskriftet Diseases of the Colon & Rectum.

I studiet indgik 11.939 kvinder og 13.569 mænd med colitis ulcerosa. 711 kvinder og 730 mænd havde fået foretaget en pouchoperation, hvor tyk- og endetarmen fjernes og erstattes med et reservoir lavet af den sidste del af tyndtarmen. Af disse patienter havde 114 kvinder og 90 mænd oplevet pouchfailure, hvilket indebærer, at reservoiret fjernes igen og i de fleste tilfælde erstattes med en stomi.

I et dansk studie fra 2018 var risikoen for pouchfailure 18,2 procent over en periode på 20 år.

”Pouchoperationen udføres primært på patienter i den fertile alder, og tidligere studier har indikeret, at en pouchoperation kan give fertilitetsproblemer. Formålet med dette studie var at undersøge, om pouchfailure ville give yderligere problemer,” siger læge og ph.d. Frederik Pachler, der har udført studiet som led i sin ph.d.-afhandling på Aarhus Universitet.

50 procent lavere fødselsrate

I studiet er fertilitet defineret som fødselsrate, og den er reduceret betragteligt blandt de kvindelige patienter, som havde oplevet pouchfailure.

  • Fødselsraten var 50 procent lavere hos kvinder med pouchfailure sammenlignet med kvinder med en fungerende pouch (95% CI 0,29-0,82) og endnu lavere sammenlignet med ikke-opererede kvindelige colitis ulcerosa-patienter.
  • Blandt mænd var fødselsraten også lavere hos dem, der havde oplevet pouchfailure sammenlignet med mænd med en fungerende pouch, men forskellen var ikke signifikant (74 procent reduktion (95% CI 0,51-1,05)).

”Teorien er, at de sammenvoksninger, som dannes i bughulen mellem tarmene i forbindelse med den omfattende pouchoperation, kan skabe problemer omkring de kvindelige kønsorganer. Det samme problem opstår ikke hos mænd, da deres kønsorganer ligger udenfor maven,” forklarer Frederik Pachler.

”Hvis man så oplever pouchfailure, skal man igennem et nyt stort indgreb for at få fjernet reservoiret, og det vil føre til endnu flere sammenvoksninger. Vi mener, at det kan påvirke kvinders fertilitet yderligere og dermed være en del af forklaringen på den lavere fødselsrate.”

Frederik Pachler mener også, at psykologiske faktorer kan være en del af forklaringen. Der er nemlig en tendens til, at fødselsraten daler hos mænd med pouchfailure, og det kan ikke forklares fysiologisk, da mændenes reproduktive organer ikke påvirkes af sammenvoksninger i bughulen.

”Derfor er der sandsynligvis også en psykologisk årsag til den lavere fødselsrate. Hvis man oplever pouchfailure, skal man igennem en hård operation, og langt de fleste ender med en stomi. Det kan påvirke lysten til at forsøge at få børn,” siger Frederik Pachler.

Flere opererede kvinder opsøger fertilitetsbehandling

Forskerne undersøgte også, om pouchopererede kvinder var mere tilbøjelige til at opsøge fertilitetsbehandling, og her viste det sig, at andelen af fertilitetsbehandlede kvinder var langt højere blandt de pouchoperede kvinder sammenlignet med kvinder uden en pouch. Der var ingen forskel på, hvor ofte kvinder med en fungerende pouch og kvinder med pouchfailure opsøgte fertilitetsbehandling.

Til gengæld viste det sig, at sandsynligheden for at få et levende barn som følge af fertilitetsbehandling var betydeligt lavere blandt kvinder med pouchfailure sammenlignet med ikke-opererede kvinder (aOR 0,36 (95% CI 0,14-0,92). Sandsynligheden var også lavere sammenlignet med kvinder med en fungerende pouch, men her var forskellen ikke signifikant (aOR 0,43 (95% CI 0,16-1,14).

”Når de opererede kvinder opsøger fertilitetsbehandling i langt højere grad end de ikke-opererede kvinder, underbygger det teorien om, at operationerne kan give mén, som medfører nedsat fertilitet,” mener Frederik Pachler.

”Samtidig viser det, at disse kvinder ønsker at få børn, men at mange oplever, at det ikke kan lade sig gøre på naturlig vis. Det understreger, at der er et problem, som vi er nødt til at tage os af. Vi håber, at studiet kan bidrage til et øget fokus på problematikken, og at der vil opstå et tættere samarbejde mellem mave-tarm-kirurgerne og fertilitetslægerne.”

Alle de pouchopererede patienter, som indgik i studiet, blev opereret i en tid, hvor man benyttede sig af en åben operation. I dag er den metode i de fleste tilfælde afløst af en betydligt mindre indgribende kikkertoperation, hvilket ifølge Frederik Pachler giver færre sammenvoksninger og dermed forhåbentlig kan mindske fertilitetsproblemet.

Ugentlig insulin kan blive del af fremtidens diabetesbehandling

EASD: Det nye præparat, insulin icodec, der gives én gang ugentligt, ser ud til at være lige så sikkert og blodsukkerstabiliserende som insulin glargin (Lantus), der gives én gang dagligt til personer med type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter