Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Seksuel dysfunktion hos kvinder med Crohns sygdom

Kvinder med Crohns sygdom oplever i højere grad end raske kvinder smerter ved samleje og besvær med at opnå orgasme.

Det viser en ny dansk undersøgelse baseret på selvrapporterede data fra Den Nationale Fødselskohorte Bedre Sundhed i Generationer. Formålet med studiet, der er offentliggjort i Journal of Crohn's and Colitis, var at undersøge kvindelige IBD-patienters seksuelle sundhed.

I studiet indgik 38.011 kvinder, herunder 196 Crohns-patienter og 409 colitis ulcerosa-patienter. Medianalderen var 44 år. Colitis ulcerosa-patienternes seksuelle sundhed adskilte sig ikke betydeligt fra den raske befolkning, men Crohns-patienterne havde større risiko for smerter ved samleje og besvær med at opnå orgasme.

  • 19 procent af Crohns-patienterne svarede, at de ofte eller altid havde besvær med at opnå orgasme. Det samme svarede 14 procent af colitis ulcerosa-patienterne og 13 procent af kvinder uden en kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD). Justeret odds ratio 1,53 (95% CI 1,02-2,30).
  • 17 procent af Crohns-patienterne svarede, at de af og til, ofte eller altid oplevede smerter ved samleje. Det samme gjorde 11 procent af colitis ulcerosa-patienterne og 10 procent af kvinder uden IBD. Justeret odds ratio 1,71 (95% CI 1,11-2,63). Crohns-patienterne oplevede især dybe smerter ved samleje.
  • Risikoen for at opleve dybe smerter ved samleje og besvær med at opnå orgasme var særligt udtalt hos kvindelige Crohns-patienter, som inden for de seneste to år havde haft kontakt med hospitalsvæsenet i forbindelse med sygdommen.

Alvorlige seksuelle forstyrrelser

Tidligere studier har vist, at kvinder med IBD har øget risiko for seksuelle forstyrrelser, men nærværende undersøgelse er ifølge forskerne bag studiet det første, som har undersøgt specifikke seksuelle forstyrrelser i subgrupper af IBD (Crohns sygdom og colitis ulcerosa).

”På den ene side er resultaterne godt nyt for colitis ulcerosa-patienterne, men på den anden side viser de, at kvindelige Crohns-patienter oplever alvorlige seksuelle forstyrrelser, som kræver en behandlingsindsats,” siger studiets førsteforfatter Ellen Aagaard Nøhr, der er professor i jordmodervidenskab på Odense Universitetshospital og SDU.

Og det giver god mening, at kvindelige Crohns-patienter oplever disse forstyrrelser. Det mener en anden af forskerne bag studiet, Sonia Friedman, som er gastroenterolog på Brigham and Women's Hospital, lektor på Harvard Medical School i Boston og adjungeret professor på SDU.

”Disse kvinder oplever alvorlige symptomer, der sjældent kan holdes helt nede. De tager medicin og flere er opereret for sygdommen, og alle disse faktorer er relateret til smerter ved samleje og besvær med at opnå orgasme,” siger hun.

Foruden de fysiologiske faktorer kan der også være psykiske årsager til, at kvinder med Crohns sygdom har sværere ved at opnå orgasme. Det mener Ellen Aagaard Nøhr.

”Mange af disse kvinder kan have svært ved at slappe af under samleje, fordi de for eksempel er bange for at få smerter, og så er det svært at opnå orgasme,” siger hun.

Mere fokus på seksuel sundhed

På baggrund af studiet opfordrer forskerne til, at læger skærper opmærksomheden på kvindelige Crohns-patienters seksuelle sundhed. Først og fremmest ved at tale med patienterne om disse problemer.

”Vi må blive bedre til at tale med kvinderne om deres seksuelle sundhed og finde frem til årsagerne til den seksuelle dysfunktion, så vi kan henvise til den rette behandling. For eksempel tyder meget på, at bækkenbundstræning kan afhjælpe smerter ved samleje. Dette bør vi benytte os af i langt højere grad og henvise disse kvinder til fysioterapi,” siger Sonia Friedman.

I øjeblikket pågår der andre studier af IBD-kvinders seksuelle sundhed. For eksempel undersøges det, hvordan biologiske lægemidler, bækkenbundstræning og psykoterapi kan påvirke seksuel sundhed.

Tidligere studier har vist, at seksuel dysfunktion også er udbredt hos mænd med IBD. For eksempel viste et dansk studie fra 2018 (abstract), at mænd med IBD i højere grad end raske mænd benytter sig af medicin mod rejsningsproblemer.

10 highlights fra den corona-aflyste amerikanske dermatologiske kongres

Atopisk eksem hos børn og voksne, kuldeallergi og stafylokok aureus hører fortsat til blandt de kliniske udfordringer i de dermatologiske klinikker fremgår det af blandt andet abstracts fra den COVID-19-aflyste kongres, American Academy og Allergy, Astma og Immunology 2020 (AAAAI).

Sammenhæng mellem hudsygdom og IBD

Der ser ud til at være en forbindelse mellem hudlidelsen hidradenitis suppurativa (HS) og de inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Crohns og colitis.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter