-først med nyheder om ny medicin

Crohns sygdom øger risikoen for at dø af tarmkræft

Rune Erichsen

Rune Erichsen

Ifølge et nyt dansk-svensk studie har personer med Crohns sygdom en øget risiko for både at få tarmkræft og dø af sygdommen sammenlignet med den øvrige befolkning.

I studiet, som er udgivet i det anerkendte tidsskrift The Lancet Gastroenterology & Hepatology, har man i nationale registre identificeret 47.035 personer med Crohns sygdom fra perioden 1969 til 2017 (13.056 fra Danmark og 33.979 fra Sverige) og undersøgt deres risiko for dels at få tarmkræft, dels at dø af sygdommen. Crohns-patienterne blev sammenlignet med en kontrolgruppe af 463.187 raske personer fra baggrundsbefolkningerne.

 • I perioden døde 296 Crohns-patienter af tarmkræft (0,47 per 1.000 personår) mod 1.968 i kontrolgruppen (0,31 per 1.000 personår). Det svarer til, at Crohns-patienternes risiko for at dø af tarmkræft var 74 procent større med den raske befolknings ditto (HR 1,74 (1,54-1,96)).
 • 499 Crohns-patienter fik tarmkræft (0,82 per 1.000 personår) mod 4.084 i kontrolgruppen (0,64 per 1.000 personår), hvilket svarer til, at Crohns-patienternes risiko for at få tarmkræft var 42 procent højere end kontrolgruppens ditto (HR 1,42 (1,16-1,75)).

Studiet viser også, at nogle undergrupper af Crohns-patienter har større risiko for at få eller dø af tarmkræft end andre grupper. Det gælder patienter med primær scleroserende kolangitis (PSC), patienter, som er diagnosticeret med Crohns sygdom i en ung alder (<40 år), og patienter, som er ramt af sygdommen i tyktarmen.

Uddateret viden om Crohns og tarmkræft

Sammenhængen mellem Crohns sygdom og tarmkræft er i forvejen kendt fra litteraturen, men de to nyeste metaanalyser bygger på data fra 1950’erne og indtil henholdsvis 2002 og 2004, og siden da er der sket meget inden for både behandling og forebyggelse.

”Vi har manglet opdateret viden, som reflekterer den nuværende praksis, og de tidligere studier har været behæftet med metodeproblemer, fordi de enten er for små, eller fordi man ikke har identificeret patienterne ordentligt,” mener læge, ph.d. og klinisk lektor ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitet Rune Erichsen, som er medforfatter til studiet.

Forskerholdet bag det nye studie har forsøgt at undgå de samme metodeproblemer ved dels at bruge data fra to lande, som ligner hinanden (Danmark og Sverige), for at opnå et stort datagrundlag, dels ved at inkludere tidspunktet for kræftdiagnosen, dødstidspunkt og tumorstadie.

”Når man i tidligere studier har fundet en øget risiko for tarmkræft blandt Crohns-patienter, har det været usikkert, hvorvidt denne øgede risiko kunne være et udtryk for, at Crohns-patienter oftere bliver kikkertundersøgt end den raske befolkning. Men når vi inkluderer tidspunktet for diagnosen, dødstidspunkt og tumorstadie, kan vi med større sikkerhed konkludere, at Crohns-patienters risiko for tarmkræft reelt er større end i kontrolgruppen,” siger Rune Erichsen.

Med andre ord var der ingen forskel på tumorstadiet ved diagnosetidspunktet hos Crohns-patienterne og i kontrolgruppen, men på trods heraf var Crohns-patienternes risiko for at dø af tarmkræft større end kontrolgruppens.

Moderne praksis har mindsket risikoen for tarmkræft

Forskerholdet foretog også en subanalyse af Crohns-patienter, som stadig havde risiko for at udvikle tarmkræft i de sidste fem år af undersøgelsesperioden (2013-2017), da disse patienter repræsenterer nuværende Crohns-patienter. Hos denne gruppe af patienter var den absolutte risiko for at få tarmkræft mindre end tidligere, men risikoen var stadig større end i kontrolgruppen. Forskerne tolker det, som om moderne praksis har reduceret risikoen for tarmkræft hos Crohns-patienter, men at risikoen stadig er større hos disse patienter end i den raske befolkning.

Ifølge Rune Erichsen bør man tage resultaterne af studiet med i overvejelserne, næste gang der skal udarbejdes retningslinjer for overvågning af patienter med Crohns sygdom.

”Retningslinjerne varierer internationalt men foreskriver generelt, at Crohns-patienter med PSC eller med sygdom i mere end otte år skal kikkertundersøges med jævne intervaller. Man bør nok overveje, om retningslinjerne skal fokusere på patienter, der er diagnosticeret inden 40-årsalderen, patienter, der har PSC, og patienter, der er ramt af sygdommen i tyktarmen,” siger Rune Erichsen.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether