Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Studie skal undersøge hvilken antibiotikakoncentrationen er tilstrækkelig

Infektioner efter operationer er et stort problem for IBD-patienter. Spørgsmålet er, om den antibiotiske behandling, der gives under og i dagene efter operationer, er tilstrækkelig til at slå uønskede bakterier ihjel.

Det har læger fra Odense Universitetshospital sat sig for at undersøge i et studie, som bygger på prøver fra både IBD-patienter og patienter, som er blevet behandlet for bughindebetændelse.

For at forebygge infektioner gives der antibiotisk behandling under- og i dagene efter operationer. Behandlingen bliver på nuværende tidspunkt tilrettelagt ud fra den overbevisning, at koncentrationen af antibiotika i blodet er den samme, som den der når til bughulen, hvor bakterierne kan befinde sig. Ifølge forskerne er det dog af tekniske årsager aldrig undersøgt, om koncentrationen af antibiotika i bughulen rent faktisk bliver høj nok til at slå alle uønskede bakterier ihjel. Det er det, lægerne nu vil undersøge.

Ved hjælp af metoden mikrodialyse er det blevet muligt at måle den eksakte koncentration af antibiotika i bughulen. Gennem et et mm tykt specialkonstrueret plastrør kan forskerne løbende opsamle væske fra bughulen, som kan analyseres på et senere tidspunkt. Der indsamles prøver hver ottende time i tre døgn efter operationen. Efterfølgende bliver prøverne analyseret for at finde ud af, om koncentrationen af de to typer antibiotika, der behandles med, er tilstrækkelig til at dræbe bakterierne og forhindre en alvorlig og potentielt livstruende infektion. De to typer antibiotika, man undersøger, er metronidazol og cefuroxim.

Studiet inkluderer en gruppe af ti patienter, som blev opereret for inflammatorisk tarmsygdom i 2019 og 2020, samt syv patienter, som blev behandlet for bughindebetændelse i 2013. Der er indsamlet prøver fra begge grupper, som modtog samme antibiotiske behandling. Pointen med at inddrage de to grupper er dels at undersøge, om den nuværende antibiotikabehandling er tilstrækkelig til at forebygge mod infektion, dels om den er tilstrækkelig til at behandle en alvorlig infektion i bughulen.

Opnår ikke optimale koncentrationer

Studiet er stadig undervejs, men forskerne har fået de første foreløbige resultater. Det fortæller Kristine Jung, som står bag undersøgelsen. Hun er medicinstuderende og prægraduat forskningsstuderende på Kirurgisk afdeling A på Odense Universitetshospital.

”De foreløbige resultater indikerer, at man ikke når optimale koncentrationer af cefuroxim, mens det omvendt tyder på, at der opnås for høje koncentrationer af metronidazol i bughulen,” fortæller hun.

”Det er stadig alt for tidligt at konkludere noget, og det er en lille patientgruppe, vi har med i studiet, men hvis resultaterne holder, kan der være grund til at undersøge det nærmere og overveje en anden dosis.”

De foreløbige resultater viser også, at variationen af koncentrationen af antibiotika i bughulen var større blandt patienterne med bughindebetændelse, end den var blandt IBD-patienterne. På trods af at alle patienterne fik samme dosis.

”Det er interessant, og vi må undersøge, om variationen kan have noget at gøre med graden af infektion,” siger Kristine Jung.

I skrivende stund mangler der stadig resultater fra tre af IBD-patienterne, og forskerne mangler også at få svar på serumprøver, som skal bruges til at sammenligne serumkoncentrationen med bughulekoncentrationen. Kristine Jung forventer, at resultaterne ligger klar i løbet af efteråret.

”I en tid hvor forkert antibiotisk behandling er en bærende årsag til det globale problem med multiresistente bakterier og forlængede sygdomsforløb, er det vigtigt at afdække, om den nuværende behandling er optimal. Dermed kan resultaterne få stor betydning for de pågældende patienter og for samfundet,” siger hun.

Undersøgelsen er støttet med 60.000 kroner af Colitis-Crohn Foreningen.

Inhalations-triplebehandling mod KOL anbefalet til godkendelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler har anbefalet, at AstraZenecas Trixeo Aerosphere får markedsføringstilladelse i EU som vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær KOL. Det er ifølge en dansk lungeekspert rigtig godt for de danske patienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter