Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinske Tidsskrifter har lavet undersøgelse med danske tarmpatienter

YouGov har på vegne af Medicinske Tidsskrifter lavet en undersøgelse af danske tarmpatienters oplevelse af deres sygdom, om komorbiditet og om at være tarmpatient i en coronatid.

Spørgeskemaundersøgelsen er lavet i samarbejde med Colitis-Crohn Foreningen og distribueret gennem foreningens Facebookside. Undersøgelsen er udført i perioden 7. juli til 3. august 2020, og i alt 973 tarmpatienter har svaret på spørgsmål om alt fra behandling og bivirkninger til komorbiditet og Covid-19-bekymringer.

Baggrunden for undersøgelsen er et ønske fra Colitis-Crohn Foreningen om få viden om tarmpatienters oplevelse af coronapandemien. Føler de sig godt informeret om Covid-19? Har de fravalgt hospitalsbesøg på grund af Covid-19? Har hospitalerne udsat operationer?

Foruden spørgsmål om Covid-19 har patienterne svaret på spørgsmål om behandling og følgesygdomme. Undersøgelsen viser blandt andet, at en stor andel af patienterne har fået flere end fem steroidkure, og at 70 procent oplever bivirkninger ved steroidbehandlingen. Desuden plages en stor andel af patienterne af daglige gener i form af ledsmerter, hududslæt eller øjenproblemer.

Se alle resultaterne af undersøgelsen her (download powerpoint).

Inhalations-triplebehandling mod KOL anbefalet til godkendelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler har anbefalet, at AstraZenecas Trixeo Aerosphere får markedsføringstilladelse i EU som vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær KOL. Det er ifølge en dansk lungeekspert rigtig godt for de danske patienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter