Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Fæcestransplantation effektiv mod Clostridium difficile-infektion

Simon Mark Dahl Baunwall

En gruppe ældre og svækkede patienter med recidiverende Clostridium difficile-infektion (CDI) fik det bedre efter en fæcestransplantation.

Det beskriver en forskergruppe fra Aarhus Universitetshospital i en artikel, som netop er udgivet i tidsskriftet Age and Ageing. Som noget nyt har forskerne forsøgt sig med fæcestransplantation uden for hospitalets mure. Fire ældre og meget svækkede patienter med recidiverende CDI, som var blevet udskrevet fra hospitalet og lå på aflastningspladser, fik tilbudt fæcestransplantation i form af enten kapsel eller via gastrisk sonde, og behandlingen blev udført i et samarbejde mellem udgående geriatriske teams fra Ældresygdomme og afdelingen for Lever-, Mave- og Tarmsygdomme ved Aarhus Universitetshospital.

Patienterne havde alvorlige komorbiditeter, og Clostridium difficile-infektionen blev vurderet til at være livstruende for alle fire patienter.

”Alle fire oplevede markant bedring efter fæcestransplantationen. Fra at have været bundet til sengen og ude af stand til at varetage sig selv, kunne de pludselig komme ud af sengen og spise selv. En af patienterne var endda i stand til at træne i motionscenteret dagen efter transplantationen,” fortæller Simon Mark Dahl Baunwall, ph.d.-studerende og læge på Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital og medlem af forskergruppen.

Otte uger efter behandlingen var én af de fire patienter helt fri for CDI efter én behandling, mens to  blev det efter to behandlinger. Den sidste fik indledningsvist bedring, men fik et tilbagefald og afslog en ny transplantation.

Fæcestransplantation uden for hospitalet

Forsøget med behandling uden for hospitalet kommer efter, at et randomiseret, klinisk forsøg fra samme forskergruppe har vist, at behandling med fæcestransplantation er effektivt mod CDI. I studiet indgik 120 patienter, som var henvist til Aarhus Universitetshospital med CDI. 64 af dem blev godkendt til et lodtrækningsforsøg, hvor 24 fik fæcestransplantation og resten antibiotika.

22 ud af 24 patienter blev raske af en enkelt fæcestransplantation, mens 10 ud af 24 patienter blev kureret med antibiotikatypen fidaxomicin. Af de resterende 16, som fik antibiotikatypen vancomycin, blev kun tre personer raske. Studiet blev udgivet i tidsskriftet Gastroenterology i 2019.

På det tidspunkt blev fæcestransplantationer udelukkende udført på hospitalet, og det var en udfordring, forklarer Simon Mark Dahl Baunwall.

”Vi kunne se, at mange patienter med recidiverende CDI ikke blev henvist til fæcestransplantation, fordi de var for svage til at komme på hospitalet. Derfor var det oplagt med et samarbejde med de udgående geriatriske teams om at udføre behandlingen på aflastningspladserne.”

Fæcestransplantation kan udføres på tre forskellige måder: via kikkert, gastrisk sonde eller kapsler, hvoraf de sidste to metoder kan udføres uden for hospitalet. Sondemetoden er selvsagt mere krævende end kapselbehandlingen, men den kan være den eneste løsning for patienter, som er for svage til at sluge kapslen.

Selvom der kun indgik fire patienter i forsøget, er forskerne overbeviste om, at bedringen skyldes fæcestransplantationerne.

”Når vi har med så få patienter at gøre, er der selvfølgelig altid forbehold, og vi kan aldrig med sikkerhed sige, at de fik det bedre på grund af behandlingen, men patienterne havde det til fælles, at de havde recidiverende eller refraktær CDI, standardbehandlingen med antibiotika havde ikke virket, og efter fæcestransplantationen fik de det alle hurtigt bedre. Derudover ved vi fra det randomiserede forsøg, at behandlingen virker,” siger Simon Mark Dahl Baunwall.

Efterfølgende har forskerne givet kapselbehandlingen til cirka 250 patienter for at undersøge, om den er lige så effektiv som sonde- og kikkertmetoden. Ifølge Simon Mark Dahl Baunwall har det givet positive resultater, som dog endnu ikke er publiceret.

Nye retningslinjer for fæcestransplantation

Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH) har tidligere på måneden udgivet en ny guideline, Clostridioides difficile infektion og fækal mikrobiota transplantation (FMT), og anbefalingen lyder nu, at FMT tilbydes ved alle recidiverende tilfælde af CDI. I de europæiske og internationale retningslinjer anbefales FMT først efter tredje tilbagefald.

”Vi mener, at det er alt for sent at vente til tredje tilbagefald, før man tilbyder FMT. Vores postulat er, at mange af dem med størst behov for FMT grundet CDI når at dø, før de når det tredje tilbagefald,” siger Simon Mark Dahl Baunwall.

I 2021 udruller forskergruppen et stort projekt, hvor ambitionen er, at alle danske patienter med CDI og indikation for fæcestransplantation får tilbudt behandlingen. Også dem, der er for svage til at modtage behandlingen på hospitalet.