Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fæcestransplantation kan gavne patienter med kunstig endetarm

Kronisk betændelse er et stort problem for patienter med kunstig endetarm, men fæcestransplantation ser ud til at lindre symptomerne hos nogle.

Det viser et pilotstudie fra Aalborg Universitetshospital, hvor ni patienter med kronisk betændelse i deres kunstige endetarm (pouch), også kaldet kronisk pouchitis, blev behandlet med fæcestransplantation i 14 dage.

Fire ud af de ni patienter var i remission efter 30 dage, og tre ud af ni forblev i remission efter seks måneder. Samtidig var forskerne i stand til med fæcestransplantation at påvirke og ændre mikrobiotaen i pouchen i retning af sammensætningen af mikrobiotaen hos donorerne.

Forsøget var ikke en ubetinget succes, idet succesraten var forholdsvis lav sammenlignet med succesraten ved fæcestransplantation til gentagne tarminfektioner med bakterien Clostridioides difficile, men lægerne glæder sig over, at nogle patienter med kronisk pouchitis ser ud til at reagere på behandlingen. Det fortæller Sabrina Just Kousgaard, der er læge på Mave Tarmkirugisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og ph.d.-studerende på Klinisk Institut ved Aalborg Universitet. Hun er førsteforfatter til pilotstudiet, der er udgivet i Scandinavian Journal of Gastroenterology.

”Vi have håbet på en højere succesrate, men det er positivt, at nogle patienter har effekt af behandlingen, og at det er muligt at ændre mikrobiotaen i den kunstige endetarm,” siger hun.

Symptomlindring, men uændret PDAI-score

Kunstig endetarm, en såkaldt pouch, konstrueres til patienter med colitis ulcerosa efter operation med fjernelse af tyk- og endetarmen for at undgå stomi, men over halvdelen af patienterne vil på et tidspunkt få betændelse i pouchen. Hos en andel af disse bliver betændelsen kronisk og kan være umulig at behandle med antibiotika. I disse tilfælde må man i yderste konsekvens fjerne pouchen og anlægge stomi.

Man har forsøgt at bekæmpe kronisk pouchitis med biologisk behandling og probiotika, men med svingende resultater. Derfor besluttede de nordjyske læger sig for at forsøge sig med fæcestransplantation.

For at vurdere betændelsestilstanden bruger man en såkaldt PDAI-score (Pouchitis Disease Activity Index) baseret på kliniske symptomer, endoskopiske fund og vævsprøver. En forbedring i PDAI-scoren var derfor pilotstudiets primære endemål.

Det lykkedes ikke lægerne at påvise, at fæcestransplantation forbedrer PDAI-scoren statistisk signifikant, men fire af de ni patienter oplevede bedring af de kliniske symptomer, herunder en lavere afføringsfrekvens og færre mavesmerter samt mindre bydende afføringstrang. De andre patienter reagerede minimalt eller slet ikke på behandlingen.

Randomiseret studie på vej

I forlængelse af pilotstudiet har lægerne iværksat en større, national, randomiseret undersøgelse i samarbejde med landets øvrige hospitaler, der har pouchitispatienter i behandling, fortæller Sabrina Just Kousgaard. Målet er at få 50 patienter med i forsøget, hvoraf halvdelen får fæcestransplantation, mens den anden halvdel får placebo. Desuden forlænges behandlingsperioden fra 14 dage til 30 dage, hvoraf de sidste 14 dage er en udtrapningsfase.

”Det er svært at konkludere noget ud fra vores pilotstudie med ni patienter, men det indikerer, at nogle patienter har gavn af behandlingen. Vi håber derfor på at kunne rekruttere patienter nok til at gennemføre det randomiserede, placebokontrollerede forsøg,” siger Sabrina Just Kousgaard.

I øjeblikket kører der et lignende forsøg i Canada, og ifølge forskeren vil udfaldet af de to studier formentlig blive afgørende for, om man vil gå videre med fæcestransplantation som en mulig behandling af pouchitis.

Nyt Lilly-præparat ligner en kur mod type 2-diabetes

En ugentlig behandling med en høj dosis af tirzepatid (15 mg) giver et stort vægttab og normaliserer langtidsblodsukkeret hos en stor del af overvægtige med type 2-diabetes efter bare 40 og 52 uger, viser resultater fra to fase III-studier. 

Professor: OECD overdriver diabetes i Danmark

Over otte procent af den voksne danske befolkning har nu en diabetesdiagnose, ifølge en ny rapport fra OECD. Hermed har Danmark indtaget en femteplads i Europa i forhold til andelen af befolkningen med diabetes. Heldigvis skyder OECD’s rapport langt over mål, vurderer danske forskere.

DES: Sensorbaseret glukosemåling bør tilbydes flere

Alle med type 1- og type 2-diabetes, der tager insulin flere gange dagligt og behandles på sygehus, bør få sensorbaseret glukosemåling, melder Dansk Endokrinologisk Selskab.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo