Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Rekommandation for IBD opdateret grundet administrativ fejl

Medicinrådet har opdateret lægemiddelrekommandationen for anvendelse af dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (IBD).

Rekommandationen blev godkendt på et møde i Medicinrådet den 24. februar.

Den væsentligste ændring i den nye version 3.8 af rekommandationen er, at rækkefølgen for luminal Crohns sygdom er ændret, således at vedolizumab nu er tredjevalg, mens ustekinumab er fjerdevalg.

”Rækkefølgen stemmer således overens med baggrundsnotatet, hvor fagudvalget angiver forbehold for ustekinumab,” skriver Medicinrådet i rekommandationen og henviser til et baggrundsnotat fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) fra januar 2017, hvori fagudvalget under RADS udtrykker forbehold for ustekinumab.

I den nye lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af luminal Crohns sygdom for nye patienter og patienter der skal skifte behandling, er rækkefølgen dermed infliximab som førstevalg, adalimumab som andenvalg, vedolizumab som tredjevalg og ustekinumab som fjerdevalg.

Opdateret grundet administrativ fejl

Har man fulgt med i de seneste opdateringer af rekommandationen, har man måske undret sig over, at rækkefølgen for luminal Crohns sygdom er ændret ad flere omgange.

  • I version 3.4 fra november 2018 var ustekinumab således tredjevalg, mens vedolizumab var fjerdevalg.
  • I version 3.5 fra januar 2019 og 3.6 fra 3. juli 2020 var vedolizumab tredjevalg, mens ustekinumab var fjerdevalg.
  • I version 3.7 fra december 2020 var ustekinumab igen tredjevalg, mens vedolizumab var fjerdevalg.
  • Og i den nye version 3.8 fra 24. februar 2021 er vedolizumab tilbage som tredjevalg og ustekinumab som fjerdevalg.

I en mail til Medicinske Tidsskrifter oplyser Medicinrådets sekretariat, at lægemiddelrekommandationen er opdateret på grund af en administrativ fejl:

”Der er desværre sket en fejltolkning af RADS anbefalingen i version 3.4 og 3.7 af lægemiddelrekommandationen. I begge disse versioner blev ustekinumab fejlagtigt indplaceret som 3. valg og vedolizumab som 4. valg.

Ifølge RADS baggrundsdokumentet har RADS-fagudvalget vedr. IBD dog forbehold for ustekinumab. Det bevirker, at ustekinumab først skal tilbydes efter, at de øvrige tre ligestillede lægemidler (infliximab, adalimumab og vedolizumab) er blevet afprøvet. Det betyder, at ustekinumab skal stå som 4. valg på rekommandationen

Lægemiddelrekommandationen er derfor opdateret med en version 3.5 og 3.8 for at rette op på den nævnte fejltolkning,” lyder forklaringen.

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo