Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Indlæggelsestid efter blindtarms-operation markant reduceret på 15 år

I år 2000 var danske patienter i gennemsnit indlagt i 55 timer efter en blindtarmsoperation. I 2015  var indlæggelsestiden reduceret til 16 timer.

Det viser et nyt registerstudie med data fra i alt 58.093 danske patienter, som fik bortopereret blindtarmen i årene 2000-2015. At indlæggelsestiden er så markant kortere i 2015 i forhold til i 2000 skyldes formentlig, at man i perioden er gået fra primært at foretage åbne operationer til næsten udelukkende at foretage kikkertoperationer.

Af studiet fremgår det, at

  • i 2000 fik kun 274 ud af 3.717 patienter (7,4%) bortopereret blindtarmen ved en kikkertoperation. Her var den gennemsnitlige indlæggelsestid efter operationen 55 timer, og 0,91 procent af patienterne døde inden for 30 dage efter indgrebet.
  • i 2015 fik 3.9995 ud af 4.296 (93%) patienter foretaget en kikkertoperation, og den gennemsnitlige indlæggelsestid efter operationen var faldet til 16 timer, mens kun 0.4 procent døde inden for 30 dage efter indgrebet.

”Vi ved fra randomiserede, kliniske undersøgelser, at kikkertoperationer nedsætter indlæggelsestiden, men disse resultater gentager sig ikke altid, når man breder behandlingen ud til den generelle befolkning. Studiet bekræfter imidlertid, at kikkertoperationer ser ud til at mindske indlæggelsestiden,” siger Jakob Kleif, speciallæge i kirurgi på Nordsjællands Hospital og førsteforfatter til studiet, der er udgivet i tidsskriftet Scandinavian Journal of Surgery.

Man kan ikke på baggrund af et registerstudie konkludere, at overgangen fra åben operation til kikkertoperation er den egentlig årsag til den reducerede indlæggelsestid og dødelighed, men Jakob Kleif mener, at det er sandsynligt.

”Vi kan ikke med garanti sige, at forbedringen skyldes indførelsen af kikkertoperation, men den mest markante ændring i disse 15 år er, at vi har ændret indgrebet fra åben til kikkertoperation. Derudover er der ingen tvivl om, at kikkertoperationen er mindre invasiv end den åbne operation, hvilket formentlig nedsætter stressresponsen hos patienterne. Hos en ung patient på 20 år betyder det nok ikke så meget, men hos en ældre, svækket patient har det stor betydning,” siger han.

Antibiotika kan potentielt erstatte operationer

I dag anvender man som udgangspunkt kikkertoperation ved blindtarmsbetændelse, men i et fåtal af tilfældene er det nødvendigt at konvertere til åben operation, hvis det for eksempel viser sig, at betændelsen er så alvorlig, at man er nødt til at fjerne mere end bare blindtarmen, eller hvis det er umuligt at komme til med kikkerten. I 2015 var der behov for åben operation i 7 procent af tilfældene, og det er, ifølge Jakob Kleif, svært at forestille sig, at den andel kan reduceres yderligere.

Til gengæld er der studier, som tyder på, at man i nogle tilfælde kan springe operationen over og nøjes med antibiotika, primært i meget milde og ukomplicerede tilfælde. Jakob Kleif er dog skeptisk over for den tilgang.

”Mange af de patienter, som behandles med antibiotika, får efterfølgende blindtarmsbetændelse igen og skal opereres for det. Derudover er det kirurgiske indgreb relativt ufarligt i de milde tilfælde," siger han.

 

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo