Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Mirikizumab når primært endepunkt i fase III-studie

Mirikizumab har nået det primære endepunkt, klinisk remission efter 12 uger, og en række vigtige, sekundære endepunkter i et fase III-forsøg med colitis ulcerosa-patienter.

LUCENT-1-studiet er iværksat af medicinalfirmaet Eli Lilly og er et 12-ugers randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase III-studie, der undersøger effekten af mirikizumab på patienter med moderat til svær colitis ulcerosa.

Eli Lilly meddeler i en pressemeddelelse, at Mirikizumab har nået det primære endepunkt, klinisk remission efter 12 uger sammenlignet med placebo. Derudover nåede mirikizumab en række sekundære endepunkter, herunder klinisk respons, endoskopisk remission, symptomatisk remission og mindsket urgency,

Nogle patienter oplevede symptomlindring allerede fire uger efter påbegyndelsen af behandlingen. Mirikizumab lindrede også symptomerne hos patienter, der ikke havde reageret på eller var stoppet med at reagere på biologisk behandling eller JAK-hæmmere.

I LUCENT-1 var forekomsten af bivirkninger i overensstemmelse med fase II-studiet og andre studier med anti-IL-23p19 antistoffer. De mest almindelige bivirkninger var forkølelse, anæmi og hovedpine hos både placebo- og mirikizumab-behandlede patienter.

De endelige resultater fra LUCENT fase III-studiet, herunder LUCENT-1, LUCENT-2 og LUCENT-3, vil blive offentliggjort senere, og Eli Lilly forventer, at resultaterne foreligger i begyndelsen af 2022.

"Der er et fortsat behov for nye behandlinger, der kan afhjælpe nogle af de mest generende symptomer ved colitis ulcerosa,” udtaler William J. Sandborn, professor og leder af afdelingen for gastroenterologi på University of California San Diego, i pressemeddelelsen. "Resultaterne af denne undersøgelse giver yderligere klinisk evidens for, at mirikizumab har potentialet til at blive den første biologiske anti-IL-23p19-behandling til colitis ulcerosa."

Mirikizumab er et humant IgG4 monoklonalt antistof, der binder til IL-23-cytokinet. Lægemidlet undersøges til behandling af autoimmune sygdomme, herunder psoriasis, colitis ulcerosa og Crohns sygdom.

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo