Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stort nordisk studie: meget lav risiko ved refluksoperation

Jesper Lagergren

Resultaterne af et nyt nordisk studie viser, at der er meget beskedne risici forbundet med at operere ved refluks og at man måske er for forsigtig med at tilbyde operationen.

Det mener læge og professor ved Karolinska Institutet i Sverige Jesper Lagergren, som er hovedforfatter til studiet, der er udgivet i tidsskriftet Gastroenterology.

”Studiet viser, at risikoen for komplikationer er meget lav og faktisk lavere end forventet. Det kunne tyde på, at vi måske opererer lidt for få patienter,” siger han.

Refluks behandles enten medicinsk med protonpumpehæmmere (PPI) eller kirurgisk med en kikkertoperation. Andelen af operationer er faldet de senere år, blandt andet fordi man formoder, at risikoen for alvorlige komplikationer er større ved et kirurgisk indgreb end med medicinsk behandling.

Der er imidlertid meget få studier, som har undersøgt risici ved refluksoperation, og af den grund er forskere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige gået sammen om at undersøge disse risici baseret på landenes registerdata.

Studiets primære endepunkt var dødelighed inden for 90 dage efter operation, og de sekundære endepunkter var dels risiko for reoperation inden for 90 dage, dels risiko for længerevarende hospitalsindlæggelse, som blev defineret som minimum to dage mere end medianindlæggelsestiden.

Meget lav dødelighed

26.193 opererede patienter indgik i studiet. De havde enten fået foretaget primært laparoskopisk refluksoperation eller sekundær refluksoperation.

Efter primær operation

  • døde 0,13 procent af patienterne inden for 90 dage efter operationen.
  • blev 3,0 procent af patienterne opereret på ny inden for 90 dage.
  • var 20 procent af patienterne indlagt mindst to dage mere end medianindlæggelsestiden.

Efter sekundær operation

  • døde 0,19 procent af patienterne inden for 90 dage efter operationen.
  • blev 6,2 procent af patienterne opereret på ny inden for 90 dage.
  • var 29 procent af patienterne indlagt mindst to dage mere end medianindlæggelsestiden.

”Vi har inkluderet alle patienter, og alle dødsfald er indregnet. Det gælder også dem, der intet havde med operationen at gøre. På trods af det er dødeligheden meget lav, og lavere end ved de fleste operationer, hvilket er meget positivt,” siger Jesper Lagergren.

Høj volumen, færre komplikationer

Forskerne har også undersøgt, hvordan en række variable påvirker udfaldet efter refluksoperation. De finder blandt andet, at risikoen for komplikationer er lavere på sygehuse, hvor man udfører mange refluksoperationer (høj volumen). På sygehuse, der lå i den øverste tredjedel, hvad angik antal udførte operationer, var risikoen for længevarende hospitalsindlæggelse efter primær operation betydeligt lavere end på sygehuse, der lå i den nederste tredjedel (OR 0,74; 95% CI 0,67–0,80).

Resultaterne indikerer også, at dødeligheden er lavere på hospitaler med høj volumen, men forskellen er ikke statistisk signifikant (OR 0,58; 95% CI 0,22–1,57).

”Alt i alt tyder det på, at det er en fordel at blive opereret på et sygehus, hvor man foretager mange refluksoperationer, og at det derfor kan betale sig at udføre operationen på færre, men større centre,” mener Jesper Lagergren.

Derudover viser studiet, at høj alder og komorbiditet var forbundet med øget dødelighed inden for 90 dage efter primær operation. Komorbiditet øgede også risikoen for reoperation inden for 90 dage, og høj alder og komorbiditet øgede risikoen for længerevarende indlæggelser efter både primær og sekundær operation.

Lægger op til skræddersyet behandling

Ifølge Jesper Lagergren kan studiets resultater få indflydelse på den kliniske beslutningsproces.

”Hvis man har en ung patient med alvorlig refluks og udsigt til enten livslang behandling med PPI eller en operation, som i bedste fald kurerer lidelsen og er forbundet med meget lave risici, er det oplagt at operere. Hvis man derimod har at gøre med en ældre og svagere patient, bør man overveje PPI. Dermed lægger resultaterne op til en mere skræddersyet behandlingsstrategi,” siger han.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo