Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny lægemiddelrekommandation for colitis ulcerosa

Medicinrådet har godkendt en ny lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende biologisk behandling af colitis ulcerosa.

I protokollen for behandlingsvejledningen begrundede Medicinrådet sin indstilling til en gennemgang af området med, at det nye lægemiddel tofacitinib var i Medicinrådets proces for vurdering af nye lægemidler og derfor var relevant at indplacere i behandlingsvejledningen.

Efterfølgende endte Medicinrådet med ikke at anbefale tofacitinib som mulig standardbehandling til bionaive patienter med moderat til svær aktiv colitis ulcerosa, men i stedet som en mulig standardbehandling til bioerfarne patienter.

I den nye lægemiddelrekommandation til patienter med moderat til svær colitis ulcerosa skelnes der mellem bionaive og bioerfarne patienter. Bionaive patienter har udelukkende modtaget konventionel medicinsk behandling, der omfatter behandling med 5-aminosalicylsyre, kortikosteroider, azathioprin eller 6-mercaptopurin. Bioerfarne patienter har tidligere modtaget et eller flere biologiske lægemidler.

Medicinraadets lægemiddelrekommandation til bionaive patienter lyder således (fra 1. til 7. valg)

 1. Zessly (infliximab) – førstevalg til mindst 70 procent af patienterne.
 2. Entyvio (vedolizumab), subkutan.
 3. Entyvio (vedolizumab), intravenøs.
 4. Simponi (golimumab).
 5. Hyrimoz/Amgevita (adalimumab).
 6. Stelara (ustekinumab).
 7. Xeljanz (tofacitinib).

Ifølge Medicinrådet er der til bionaive patienter ingen klinisk betydelig forskel ved behandling med golimumab, infliximab og vedolizumab (intravenøs og subkutan). De er derfor mulige førstevalg. Rådet vurderer, at adalimumab og ustekinumab ikke kan ligestilles klinisk med de førnævnte lægemidler, og endelig vurderer rådet, at tofacitinib er forbundet med flere ulemper i form af alvorlige bivirkninger end de øvrige lægemidler. De ligestillede lægemidler er rangeret efter omkostninger.

Til bioerfarne patienter lyder anbefalingen således:

 1. Hyrimoz/Amgevita (adalimumab) – førstevalg til mindst 70 procent af vælgerne.
 2. Zessly (infliximab)
 3. Stelara (ustekinumab)
 4. Entyvio (vedolizumab), subkutan.
 5. Entyvio (vedolizumab), intravenøs.
 6. Simponi (golimumab).
 7. Xeljanz (tofacitinib).

Til bioerfarne patienter er der ifølge Medicinrådet ingen klinisk betydelig forskel ved behandling med adalimumab, golimumab, infliximab, ustekinumab og vedolizumab (intravenøs og subkutan). De er derfor rangeret efter omkostninger. Igen vurderer rådet, at tofacitinib er forbundet med flere bivirkninger end de øvrige lægemidler, og at det kun bør anvendes, hvis det ikke er muligt at anvende et af de ligestillede førstevalg.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo