Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Fedme koblet til øget risiko for Crohns sygdom

Fedme ser ifølge en ny analyse ud til at øge risikoen for Crohns sygdom, men påvirker tilsyneladende ikke risikoen for at udvikle colitis ulcerosa.

Det er den samlede konklusion på baggrund af fem prospektive kohortestudie fra flere forskellige lande og med i alt 601.009 deltagere. 57.053 af disse er fra den danske Kost, kræft og helbred-kohorte.

Formålet med analysen var at undersøge, i hvor høj grad overvægt og fedme er associeret med udviklingen af de kronisk inflammatoriske tarmsygdomme Crohns sygdom og colitis ulcerosa.

Studiet viser, at fedme, men ikke overvægt, er forbundet med øget risiko for Crohns sygdom med en justeret risikostigning på 34 procent (95% CI 1,05-1,71) sammenlignet med normalvægt. Fedme er defineret som et BMI på eller over 30, overvægt som et BMI på mellem 25 og 30, og normalvægt som et BMI på 18,5 til <25.

Derudover var der en dosissammenhæng mellem graden af fedme og risikoen for at udvikle Crohns sygdom. Hver gang BMI steg med fem, øgedes risikoen for at udvikle Crohns sygdom med 16 procent (95% CI 1,05-1,22). Fedme i den tidlige voksenalder var også forbundet med øget risiko. Hos personer, som i den tidlige voksenalder havde et BMI på 25 eller derover, var risikoen for at udvikle Crohns sygdom senere i livet 48 procent højere (95% CI 1,12-1,95) end hos personer med et BMI på under 25 i den tidlige voksenalder.

Vægtøgning medfører risikostigning

Gruppeforskningsleder og overlæge ved Kræftens Bekæmpelse og leder af afdelingen for Kost, Gener og Miljø, Anne Tjønneland, er medforfatter til studiet, der er udgivet i tidsskriftet Clinical Gastroenterology and Hepatology. Hun hæfter sig især ved, at vægtøgning medfører en risikostigning.

”Deltagerne har i spørgeskemaer opgivet, hvad de vejede i 20-årsalderen, og så er de blevet vejet, da de blev inkluderet i undersøgelsen. Studiet viser, at der er en klar risikostigning hos dem, som har taget på i løbet af voksenlivet, mens risikoen er uændret hos dem, som har holdt vægten,” siger hun.

Til gengæld viser studiet, at fedme ikke øger risikoen for at udvikle colitis ulcerosa,

”Der er andre studier, som har koblet colitis ulcerosa til overvægt, men her er det ret tydeligt, at der ingen sammenhæng er. Vi ved ikke, hvorfor det forholder sig sådan, men det understreger, at der ligger forskellige mekanismer bag de to sygdomme.”

Kan åbne for nye behandlinger

Det er uvist, hvad mekanismen er bag sammenhængen mellem Crohns sygdom og fedme, men en teori er, at det intraabdominale fedtvæv er særligt aktivt, hvilket fører til inflammation. En anden teori er, at fedme påvirker mikrobiomet.

”Indtil videre er det kun teorier, men studiet kan måske medvirke til, at man forsker videre med eksperimentelle studier, hvor man for eksempel undersøger mikrobiomet. Det kan i sidste ende åbne for nye behandlinger,” siger Anne Tjønneland.

”Rent forebyggelsesmæssigt behøver vi ikke kende mekanismerne. Vi må bare endnu en gang konstatere, at det er en dårlig idé at blive fed.”

Analysen bygger på fem store kohortestudier: The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), hvori den danske Kost, kræft og helbred-kohorte indgår, Nurses’ Health Study (NHS) and NHS II, Cohort of Swedish Men (COSM) og Swedish Mammography Cohort (SMC).

Blandt 601.009 deltagere og med en opfølgning på 10.110.018 personår var der 563 tilfælde af Crohns Sygdom og 1047 tilfælde af colitis ulcerosa. Mens høj BMI var forbundet med øget risiko for at udvikle Crohns sygdom, var der ingen statistisk signifikant sammenhæng mellem talje-hofte-forhold og risikoen for at udvikle Crohns sygdom. Det kan ikke afvises, at der er en sammenhæng, men der skal flere studier til. Ifølge forskerne er studiet det hidtil største, som har undersøgt sammenhængen mellem fedme og IBD. Få studier har tidligere undersøgt sammenhængen, og resultaterne har været både positive og negative.