Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

JAK-hæmmer fører til klinisk remission ved colitis ulcerosa

Patienter med moderat til svær colitis ulcerosa opnår klinisk remission med vedligeholdende behandling med JAK-hæmmeren Rinvoq (upadacitinib).

Det viser resultater af det randomiserede fase III-studie U-ACHIEVE, som blev præsenteret som et af de vigtigste studier på den virtuelle ACG 2021-kongres.

Studiet inkluderede patienter, som havde opnået respons ved induktionsbehandling med upadacitinib i studierne U-ACHIEVE og U-ACCOMPLISH. Patienterne blev inddelt i tre grupper, som fik vedligeholdende behandling med enten 15 mg upadacitinib, 30 mg upadacitinib eller placebo dagligt i 52 uger.

Studiets primære endepunkt var klinisk remission efter 52 ugers vedligeholdelsesbehandling, og det opnåede en betydeligt større andel i de eksperimentelle grupper sammenlignet med placebogruppen. I 15mg og 30mg-grupperne opnåede henholdsvis 42,3 procent og 51,7 procent klinisk remission mod 12,1 procent i placeboarmen.

Behandlingen mødte desuden alle sekundære endepunkter:

  • Endoskopisk forbedring (48,7 procent ved 15 mg og 61,6 procent ved 30 mg mod 14,5 procent ved placebo)
  • Vedvarende klinisk remission (59,2 procent og 69,7 procent mod 22,2 procent)
  • Steroidfri klinisk remission (57,1 procent og 68 procent mod 22,2 procent)
  • Vedvarende endoskopisk forbedring (61,6 procent og 69,5 procent mod 18,9 procent)
  • Endoskopisk remission (24,2 procent og 25,9 procent mod 5,6 procent)
  • Vedvarende klinisk respons (63 procent og 76,6 procent mod 18,8 procent)
  • Histologisk-endoskopisk mucosal heling (34,8 procent og 49,3 procent mod 11,8 procent)

Andelen af alvorlige bivirkninger og bivirkninger, som førte til behandlingsstop, var lavere i de eksperimentelle grupper end i placebogruppen.

Studiet inkluderede i alt 451 patienter, som havde opnået klinisk respons ved induktionsbehandling med 45 mg upadacitinib dagligt. Upadacitinib er en selektiv hæmmer af Janus-associerede kinaser (JAK1, JAK2 og JAK3), som formidler signalering af flere cytokiner og vækstfaktorer, som er vigtige for inflammation og immunfunktion. Den anvendes til behandling af leddegigt, psoriasisgigt og immungigt hos voksne, hvor anden behandling ikke har været effektiv.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter