-først med nyheder om ny medicin

Mikroskopisk colitis forbundet med 13 autoimmune sygdomme

Signe Wildt

Signe Wildt

Mikroskopisk colitis hænger især sammen med cøliaki, Crohns sygdom og colitis ulcerosa, viser ny dansk forskning.

Det er ukendt, hvilke patofysiologiske mekanismer der fremkalder sygdommen, men flere mindre studier har vist en sammenhæng mellem mikroskopisk colitis og forskellige autoimmune sygdomme. Det har styrket mistanken om, at mikroskopisk colitis har en autoimmun komponent.

Nu slår et dansk registerstudie med data fra hele befolkningen fast, at der er en øget forekomst af hele 13 forskellige autoimmune sygdomme blandt patienter med mikroskopisk colitis.

”Vi har bekræftet fundene fra de mindre opgørelser og finder, at der er en klar sammenhæng mellem mikroskopisk colitis og en række autoimmune sygdomme,” siger overlæge Signe Wildt fra Sjællands Universitetshospital, Køge. Hun er førsteforfatter til studiet, som er udgivet i tidsskriftet Alimentary Pharmacology and Therapeutics.

Læger bør undersøge patienter for cøliaki

Den absolut mest markante sammenhæng findes mellem mikroskopisk colitis og cøliaki, idet sandsynligheden for at have cøliaki er 10 gange større blandt patienter med mikroskopisk colitis sammenlignet med baggrundsbefolkningen (OR 10,15; 95% CI 8,20-12,6).

”Resultatet viser, at det er vigtigt at undersøge patienterne for cøliaki. Især hvis de ikke responderer på behandlingen, eller der er tegn på malabsorption,” siger Signe Wildt.

Der er også en tydelig sammenhæng mellem mikroskopisk colitis og de inflammatoriske tarmsygdomme colitis ulcerosa (OR 6,73; 95% CI 6,73-7,30) og Crohns sygdom (OR 2,47; 95% CI 2,10-2,91). En tilsvarende sammenhæng fandt man sidste år i et svensk registerstudie, og i både det svenske og det danske studie var colitis ulcerosa mere hyppig end Crohns sygdom.

Det danske studie viser også, at forbindelsen til autoimmune sygdomme er mere udtalt blandt patienter, som har fået diagnosen mikroskopisk colitis i en ung alder. Sammenhængen var ligeledes mere udtalt hos patienter med kollagen colitis end hos patienter med lymfocytær colitis.

Kan man dermed konkludere, at mikroskopisk colitis er en autoimmun sygdom?

”Nej, men man kan konkludere, at der er en autoimmun komponent i patofysiologien. De underliggende mekanismer er selvsagt stadig ukendte og komplekse, og der er meget andet end det autoimmune, som spiller ind,” siger Signe Wildt.

Studiet inkluderer alle voksne danske patienter, som fik diagnosen mikroskopisk colitis mellem 2001 og 2018. 15.597 patienter blev matchet med i alt 155.910 kontroller i baggrundsbefolkningen. 3491 patienter med mikroskopisk colitis, i alt 22 procent, havde en eller flere autoimmune sygdomme. Til sammenligning havde kun 11 procent af kontrollerne en eller flere autoimmune sygdomme.

Blandt patienter med mikroskopisk colitis var der en øget forekomst af følgende 13 autoimmune sygdomme: cøliaki, colitis ulcerosa, Crohns sygdom, ankyloserende spondylitis, perniciøs anæmi, psoriasis, arteritis temporalis, Sjögrens syndrom, Hashimotos thyroiditis, multipel sklerose, type 1-diabetes, Dupuytrens kontraktur og Graves’ sygdom.