Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

EU-Kommissionen godkender Skyrizi til behandling af Crohns sygdom

Skyrizi (risankizumab) er den første specifikke IL-23-hæmmer, som er godkendt til behandling af Crohns sygdom i EU.

Lægemidlet er godkendt til behandling af patienter med moderat til svær aktiv Crohns sygdom, som ikke har opnået tilstrækkelig respons af konventionel eller anden biologisk behandling.

Godkendelsen er baseret på data fra tre fase III-studier: induktionsstudierne ADVANCE og MOTIVATE samt vedligeholdelsesstudiet FORTITY.

I induktionsstudierne opnåede en større andel af deltagerne klinisk remission, endoskopisk respons, mucosal heling og endoskopisk remission med risankizumab sammenlignet med placebo. I vedligeholdelsesstudiet opnåede en større andel deltagere klinisk remission og endoskopisk respons efter 52 uger med risankizumab sammenlignet med placebo.

Et vigtigt skridt

”Det kan være meget begrænsende at leve med Crohns sygdom, ikke mindst på grund af vedvarende kliniske symptomer som diarré og mavesmerter, og klinisk remission og endoskopisk remission er to vigtige behandlingsmål ved Crohns sygdom. Forskningsfremskridt har gjort det muligt for patienter at sigte mod endnu højere behandlingsmål, herunder helbredelse af inflammation i tarmens slimhinde. Godkendelsen af risankizumab er et vigtigt skridt i den retning,” udtaler Jonas Halfvarson, professor og overlæge på Universitetssjukhuset i Örebro, i en pressemeddelelse fra producenten Abbvie.

Abbvie sendte i maj 2022 Medicinrådet en anmodning om vurdering, og rådet skal nu vurdere, om risankizumab kan indplaceres direkte i behandlingsvejledningen. Lægemidlet er allerede godkendt til behandling af psoriasis og psoriasisgigt.