Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Real-world data bekræfter effekten af nyt Crohns-lægemiddel

Over halvdelen opnåede klinisk remission efter induktionsterapi med Skyrizi (risankizumab) i det første real-world-studie af IL-23-hæmmeren.

Risankizumab blev for nylig, som den første IL-23-hæmmer, godkendt af EU-kommissionen til behandling af Crohns sygdom. Godkendelsen var baseret på en række fase III-forsøg. Nu foreligger resultaterne af det første studie af lægemidlets effekt og sikkerhed i en real-world setting.

Data stammer fra 22 franske centre og inkluderer 100 patienter med refraktær luminal Crohns sygdom. Samtlige patienterne havde tidligere fået TNF-hæmmere, 98 havde fået ustekinumab, og 94 havde fået vedolizumab. 61 havde gennemgået en tarmresektion.

Opnåede klinisk respons

Deltagerne fik 600 mg risankizumab ved uge 0, 4 og 8. Efter 12 uger var 45,8 procent af patienterne i steroidfri klinisk remission (det primære endepunkt), 58 procent var i klinisk remission og 78,5 procent opnåede klinisk respons. Blandt patienter med objektive tegn på inflammation ved baseline var 39,2 procent i steroidfri klinisk remission efter 12 uger. Biokemisk remission blev observeret hos 50 procent af patienterne.

Seks patienter stoppede behandlingen med risankizumab før den 12. uge på grund af manglende effekt. Seks patienter blev indlagt på grund af Crohns sygdom, og tre gennemgik tarmresektion. 20 procent af deltagerne oplevede bivirkninger, og der var 7 tilfælde af alvorlige bivirkninger: 6 tilfælde af forværring af Crohns sygdom og ét tilfælde af svært forhøjet blodtryk.

Producenten Abbvie sendte i maj 2022 Medicinrådet en anmodning om vurdering af risankizumab, og Rådet skal nu vurdere, om risankizumab kan indplaceres direkte i behandlingsvejledningen for Crohns sygdom. Lægemidlet er i forvejen godkendt til behandling af psoriasis og psoriasisgigt.