Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Kræftbehandling får inflammatoriske tarmsygdomme til at blusse op

Knap hver tredje kræftpatient med IBD oplever sygdomsudbrud efter at være startet på kræftbehandling.

Forskere fra de gastroenterologiske afdelinger på Hvidovre og Herlev hospitaler har for nylig publiceret en meta-analyse i Journal of Chrohn’s and Colitis, hvor de har sammenholdt resultaterne fra 33 studier, der har undersøgt sygdomsaktiviteten hos kræftpatienter, der i forvejen havde en inflammatorisk tarmsygdom (IBD).

Resultaterne viste, at på tværs af studierne var det 30 procent af de i alt 1.298 patienter, der havde oplevet en opblussen af deres inflammatorisk tarmsygdom efter at de var kommet i kræftbehandling. Sygdomsudbruddene resulterede i steroidbehandling for 25 procent af de ramte patienter, biologisk behandling for 10 procent af patienterne – og 14 procent af patienterne måtte helt stoppe med deres kræftbehandling.

Blandt de kræftpatienter, der fik immunterapi med checkpoint-hæmmere, var risikoen for mave-tarm-problemer særlig høj, hvis de i forvejen havde en inflammatorisk tarmsygdom.

Vigtigt med opmærksomhed på IBD-patienter

Forfatterne bag studiet konkluderer dog, at sygdomsudbruddene – som blev rapporteret på tværs af de 33 studier - var på et niveau, hvor de kunne håndteres. Derfor opfordrer de til, at man ikke skal stoppe kræftbehandling eller vælge den næstbedste løsning, hvis man har en kræftpatient med en IBD-diagnose. I stedet skal behandlerne være særligt opmærksomme, hvis de sætter IBD-patienter i kræftbehandling – og især hvis behandlingen omfatter immunterapi med checkpoint-hæmmere.