Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

ChatGPT har potentiale for patienter med refluks

Kunstig intelligens har potentiale til at blive en værdifuld kilde til information for patienter med gastroøsofageal reflukssygdom, men teknologien har stadig sine begrænsninger.

Det viser et amerikansk studie fra gastroenterologer og forskere fra Duke University i USA, der satte sig for at undersøge, om chatbotten ChatGPT – som er baseret på kunstig intelligens – kunne fungere som en valid informationskilde for patienter, der har gastroøsofageal reflukssygdom (GERD). I de senere år er der både kommet nye diagnosekriterier og nye behandlingsmuligheder for gastroøsofageal reflukssygdom, og derfor er det også blevet vanskeligere at finde vej i informationerne som patient.

Forskere lavede 23 spørgsmål med udgangspunkt i diagnosticering, behandling og håndtering af gastroøsofageal reflukssygdom, som de stillede til ChatGPT tre gange på forskellige tidspunkter. Tilfredsheden med svarene blev scoret af tre gastroenterologer og otte patienter.

Ni ud af ti svar relevante

Resultaterne er for nylig publiceret i The American Journal of Gastroenterology og viste, at ChatGPT i 63 ud af 69 forespørgsler (91,3 procent) kom med et relevant svar. Kun i 8,7 procent af tilfældene gav ChatGPT et inkonsistent og irrelevant svar. Det var især spørgsmål om behandling, som gav de bedste svar (39,4 procent), hvorimod spørgsmål om diagnosticering og sygdomshåndtering gav flest irrelevante svar (14,3 procent). Blandt andet anbefalede ChatGPT ikke en gastric bypass operation, hvis man har vedvarende symptomer på gastroøsofageal reflukssygdom og samtidig er overvægtig. Og chatbotten præsenterede også nogle bivirkninger ved protonpumpehæmmere som et faktum frem for en risikofaktor.

”De upræcise svar viser, at ChatGPT endnu ikke er klar til at blive brugt i en klinisk sammenhæng. Men det er spændende, at teknologien har potentialet til at kunne give hurtige og korrekte svar på komplekse kliniske spørgsmål,” siger David E. Leiman, der er lektor og læge på den gastroenterologiske afdeling på Duke University Medical Center.

Studiet fra Duke University er blandt de første, hvor man har testet ChatGPT’s evne til at informere og rådgive om specifikke sygdomme. Men i et studie fra februar 2023 har chatbotten i hvert fald vist, at den var i stand til at bestå den amerikanske lægeeksamen.