Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Skyrizi overgår Stelara som behandling af Crohns sygdom

Flere patienter opnår klinisk og endoskopisk remission med Skyrizi (risankizumab) sammenlignet med Stelara (ustekinumab).

Det viser resultater af fase III head-to-head-studiet SEQUENCE, som blev præsenteret på UEG Week 2023. Studiet sammenlignede risankizumab og ustekinumab til behandling af voksne patienter med moderat til svær Crohns sygdom, som ikke havde reageret tilfredsstillende på anti-TNF-behandling.

Risankizumab opfyldte begge primære endepunkter:

  • Klinisk remission (Crohns Disease Activity Index (CDAI) < 150) ved uge 24: 59 procent opnåede klinisk remission med risankizumab sammenlignet med 40 procent med ustekinumab.
  • Endoskopisk remission ved uge 48: 32 procent opnåede endoskopisk remission med risankizumab sammenlignet med 16 procent med ustekinumab.

Risankizumab overgik også ustekinumab på samtlige sekundære endepunkter: klinisk remission ved uge 48; endoskopisk respons ved uge 24 og 48; samt steroidfri endoskopisk remission og steroidfri klinisk remission ved uge 48.

Direkte indplaceret af Medicinrådet

"Data fra SEQUENCE bekræfter, at Skyrizi udgør en vigtig tilføjelse til behandlingsarsenalet og kan gøre en forskel for mennesker, der lever med Crohns sygdom,” udtaler professor og overlæge Jonas Halfvarson fra Universitetssjukhuset Örebro i en pressemeddelelse fra Skyrizi-producenten Abbvie, der har finansieret studiet.

Bivirkningsprofilen var i overensstemmelse med den kendte bivirkningsprofil, og der blev ikke observeret nye sikkerhedsrisici. De mest almindelige bivirkninger hos patienter behandlet med risankizumab var COVID-19, hovedpine og Crohns sygdom. COVID-19, Crohns sygdom og ledsmerter var de mest almindelige bivirkninger blandt patienter behandlet med ustekinumab. Der opstod alvorlige bivirkninger opstod hos 10 procent i risankizumab-armen og 17 procent i ustekinumab-armen.

Risankizumab er en IL-23-hæmmer godkendt til Crohns sygdom, psoriasisgigt og psoriasis. Medicinrådet indplacerede i oktober i år risankizumab direkte i behandlingsvejledningen vedrørende Crohns sygdom.