Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Danske forskere vil kortlægge genetikken bag tyndtarmskræft

Dan Høgdall

Et nyt nationalt forskningsprojekt vil med oprettelsen af en biobank og kortlægning af genetikken bag tyndtarmskræft forsøge at forbedre og målrette behandlingen af sygdommen.

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Herlev og Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital samt Biotech Research & Innovation Centre (BRIC) på Københavns Universitet.

Dan Høgdall, læge og post.doc ved Herlev og Gentofte Hospital, står bag initiativet, hvor forskerne vil undersøge væv fra patienter med tyndtarmskræft, som tidligere er behandlet på et af de tre hospitaler, samt væv fra fremtidige patienter med tyndtarmskræft.

”Desværre er vores viden om biologien ved tyndtarmskræft meget begrænset både i forhold til kræftcellernes arvemateriale, hvordan arvematerialet aktiveres i cellerne og i støttevævet omkring kræftcellerne. Vi håber på at kunne samle en af verdens største kohorter, som vil give helt ny viden om tyndtarmskræft og potentielt kunne pege på, om nogle af patienterne eventuelt skal behandles anderledes, end vi gør i dag,” udtaler Dan Høgdall i en pressemeddelelse.

Kan bane vejen for bedre behandling

Ved at analysere patienternes kræftvæv og sammenligne resultaterne med kendetegn fra andre sygdomme i mavetarmkanalen, håber forskerne at kunne bane vejen for nye måder at beskrive sygdommen på og dermed åbne for nye potentielle behandlingsmuligheder.

”Kortlægningen af tyndtarmskræfts genetik vil være afgørende for at kunne foreslå potentielle tiltag til mere effektive behandlinger og give viden om muligheder for personlig målrettet behandling baseret på molekylære fund,” siger Dan Høgdall.

De molekylære fund vil blive undersøgt på Molekylærenheden, Afdeling for Patologi, Herlev Hospital samt hos Andersen Group, BRIC, Københavns Universitet, med henblik på at tolke resultater i forhold til mulige fremtidige behandlinger.

”Der er en markant mangel på viden om den bagvedliggende biologi ved tyndtarmskræft. I dette projekt tager vi et vigtigt initiativ til at kortlægge arvematerialet og immunreaktionen bag sygdommen, som er grundlæggende viden, der kan være et fundament for at personlig behandling for fremtidige patienter,” siger professor Jesper B. Andersen, leder af Andersen Group, BRIC, Københavns Universitet.

Projektet er godkendt af National Videnskabsetisk Komité og støttet af danske og internationale patientforeninger. Det forventes at starte 1 januar 2024.