Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

”Vi ser en klar forskel på infektionsraten hos patienter med Crohns, og der er tale om mere alvorligere infektioner, såsom infektioner i mave-tarmkanalen," siger Torben Knudsen. 

Ældre med Crohns har øget risiko for infektioner efter operation

Ældre danskere med Crohns har markant forøget risiko for infektion efter indeksoperation, viser registerstudie fra dansk tværfaglig forskergruppe.

Der er en generel mangel på viden om, hvordan det går ældre med inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) i forhold til yngre patienter. Det har en gruppe forskere med forskellige faglige baggrunde fra Syddansk Universitet sat sig for at ændre.

Senest er forskningsgruppens indsatser resulteret i et epidemiologiske studie, publiceret i tidsskriftet Journal of Crohn’s and Colitis. Studiet er baseret på registerdata fra patienter med IBD, der gennemgik deres første operation (indeksoperation).

”Man ved ikke så voldsomt meget om, hvordan det går de ældre med de her sygdomme, for typisk er ældre patienter ikke inkluderet, når man laver randomiserede undersøgelser af eksempelvis effekten af medicin,” siger Torben Knudsen, klinisk professor i mave- og tarmsygdomme og koordinerende forskningsleder ved Institut for Regional Sundhedsforskning. Han er medforfatter til studiet.

Resultaterne fra studiet er tydelige.

”Vi ser en klar forskel på infektionsraten hos patienter med Crohns, og der er tale om mere alvorligere infektioner, såsom infektioner i mave-tarmkanalen," siger Torben Knudsen. 

Øget infektionsrisiko for Crohns

I studiet blev patienterne opdelt mellem ulcerøs colitis og Crohns sygdom og dernæst opdelt i grupper over og under 60 år. Studiet fokuserede på den justerede risiko for re-operation inden for 2 år efter operationen, og det så på alvorlige hospitalsdiagnosticerede infektioner opstået efter henholdsvis 6 og 12 måneder efter operationen.

Den gode nyhed for ældre patienter med både Crohns og colitis er, at der ikke er forskel på re-operationsraten i forhold til de yngre patienter. 

Hvad angår infektioner, tager billedet sig dog anderledes ud. For ældre patienter med colitis er der ikke en signifikant forøget risiko for infektion, mens risikoen er markant højere for ældre patienter med Crohns, der 6 og 12 måneder efter operation har henholdsvis 45 procent og 26 procent forøget risiko for infektion.

Studiet er justeret for hvorvidt der er foretaget laparoskopisk eller åben kirurgi.

Undgå operation hvis muligt

Torben Knudsen har svært ved at se, hvordan hospitalsafdelingerne kan gøre mere for at undgå infektioner hos Crohns patienter, end de allerede gør.

”Denne gruppe af patienter er som regel monitorerede ganske tæt på specialafdelingen, så jeg tror faktisk, at i den fase efter operationen, der gør man det, man kan. De infektioner, vi ser i studiet, tror jeg simpelthen er et faktum, som man ikke nødvendigvis kan påvirke forfærdeligt meget,” siger han.

Til gengæld mener Torben Knudsen, at studiet bør få læger til i videst muligt omfang at undgå at sygdommen hos patienter med Crohns udvikler sig derhen, hvor operation er nødvendig. 

”Tag ikke fejl; operation kan være den helt rigtige løsning og er det meget ofte, men hvis man på nogen måde kan undgå det, eksempelvis ved at optimere medicinsk behandling, så synes jeg disse data taler for, at man skal gøre det,” siger Torben Knudsen. 

Han peger på, at data i litteraturen viser, at læger kan være tilbageholdende med at give ældre Crohns-patienter de mest effektive medicinske behandlinger af frygt for bivirkninger. 

Frugtbart samarbejde

Studiet kan vise sig at føre til bedre behandling og livskvalitet for patienter med Crohns, og det er Torben Knudsen godt tilfreds med.

”Jeg synes, at det er meningsfuldt at beskæftige sig med folk, der lider af kroniske sygdomme, og som skal leve med konsekvenserne over et langt liv,” siger Torben Knudsen.

Han er stolt af samarbejdet i forskergruppen, og han opfordrer andre til at danne lignende grupper, hvis muligheden byder sig.

”Der er ingen tvivl om, at jeg kan anbefale andre at gøre det, for vi har et yderst velfungerende tværfagligt samarbejde,” siger Torben Knudsen.

Han fortæller, at for at kunne generere denne her type data, kræver det, at man får etableret en gruppe med forskellige fagligheder og kompetenceområder. 

”Der skal være nogen, der sidder i klinikken tæt på patienterne, og som kan støbe de gode ideer, og så skal der være nogen, der er dygtige til statistik og epidemiologi,” siger han.

Forskergruppen har inviteret skiftende samarbejdspartnere ind alt afhængigt af det specifikke emne, de har ønsket at studere. 

”Det har nu fungeret for os i snart i ti år, og det har været helt enormt frugtbart,” siger Torben Knudsen.