Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Færre danskere deltager i tarmkræftscreening

Færre danskere deltager i tarmkræftscreening, viser seneste årsrapport fra Dansk Tarmscreeningsdatabase i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).  På et år er deltagelsen blandt førstegangsinviterede faldet fire procentpoint.

m

I 2022 blev knap 872.000 borgere inviteret til at deltage i screeningsprogrammet for tarmkræft, og 59,8 procent af dem deltog, viser årsrapporten. I 2021 var deltagelsen på landsplan 61,1 procent. Det er især førstegangsinviterede, som ikke deltager i screeningsprogrammet. Derudover er der færre mænd end kvinder, der deltager.

I 2022 fandt det nationale tarmkræftscreeningsprogram 714 personer med tarmkræft og 5 tilfælde af kræft i endetarmsåbningen, viser årsrapporten fra Dansk Tarmscreeningsdatabase. Det er 719 tilfælde af kræft, som ikke var blevet fundet i så tidligt et stadie, hvis personerne ikke var blevet screenet, påpeger Morten Rasmussen, som er formand for Dansk Tarmscreeningsdatabase og chef for tarmkræftscreeningen i Region Hovedstaden. Data viser, at to ud af tre kræfttilfælde, som blev fundet på baggrund af screening, blev fundet i et tidligt stadie (UICC-stadie 1 og 2).

”Når vi finder patienterne så tidligt, har vi typisk mulighed for at fjerne kræften ved operation uden efterfølgende kemoterapi,” siger Morten Rasmussen i en nyhed på RKKPs hjemmeside.

Cirka 4.000 danskere får årligt konstateret kræft i tyk- og endetarm, og cirka 1.800 dør årligt af de to sygdomme. Det er baggrunden for, at tarmscreeningsprogrammet blev indført i 2014. Der er ingen tvivl om, at deltagelse i tarmscreeningsprogrammet gavner overlevelsen betydeligt, lyder den klare melding fra Morten Rasmussen. Det bakkes op af diverse forskningsresultater, mens en anden database, Dansk Kolorektal Cancer Database, i sin seneste årsrapport konkluderer, at ”indførelsen af det nationale screeningsprogram i 2014, og deraf en større andel tidlige stadier, bidrager til den forbedrede overlevelse fra 2014, hvor patienternes aldersjusterede dødelighedsrate næsten er halveret (46 procents reduktion for patienter med tyktarmskræft og 47 procents reduktion for patienter med endetarmskræft).”