Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Laveste antal i ti år på antidepressiva

I 2016 var der 414.000 danskere, der mindst én gang indløste recept på antidepressive lægemidler – svarende til godt syv procent af befolkningen. Det er den laveste andel i løbet af de sidste ti år.

Faldet skyldes primært, at der er færre nye brugere af antidepressive lægemidler, men også nye tiltag fra sundhedsmyndighedernes side, anføres det i en rapport fra Sundhedsdatastyrelsen.

Størstedelen af dem på antidepressiv medicin er voksne i alderen 25 år eller derover – her er andelen på ti procent. Hos de unge i alderen 18-24 år er der færre brugere (3,6 %) og hos børn 0-17 år er andelen nede på 0,3 procent. Der er i alle årene flest i behandling blandt de +25-årige. Og andelen stiger for alle aldersgrupper frem til 2010, hvor faldet sætter ind.

Bruger ikke mere medicin

Overordnet ser det heller ikke ud til, at folk er begyndt at bruge mere medicin i forhold til før. Udviklingen i mængdesalget følger således den generelle udvikling i antal brugere med en stigning frem til 2010, hvorefter mængden falder. Mere præcist reduceres antal nye brugere med 40 procent fra 2007 til 2016, hvor tallet er på 43.390 personer. Af disse er 1.607 i alderen 0-17 år, 5.558 i alderen 18-24 år og 33.225 over 24 år. Faldet i antal nye brugere af antidepressive lægemidler er dermed den primære årsag til det observerede fald i antal brugere.

Ser man på, hvad det er for en antidepressiv medicin, der udskrives, ligger SSRI-midlerne – kaldet lykkepiller – på førstepladsen. Blandt børn og unge bruges mest sertralin, der er godkendt til børn, mens de voksne hyppigst anvender citalopram efterfulgt af sertralin.

Færrest unge brugere i Danmark

Sammenligner man forbruget af antidepressiv medicin i Norden viser det sig, at Danmark har færrest brugere blandt de 15-24 årige. I de øvrige aldersgrupper ligger Danmark højere end Færøerne og Norge, men i alle aldersgrupper lavere end Sverige og Island. Og uanset køn og alder har Island den højeste andel af mennesker på antidepressive lægemidler i 2016. De relative forskelle mellem landene udjævner sig med stigende alder.

På tværs af lande og aldersgrupper er der flere kvinder end mænd, der køber antidepressive lægemidler – med undtagelse af børnene, hvor der i Norge og Island er en anelse flere drenge. Andelen af personer med receptindløsninger på antidepressive lægemidler stiger i alle

lande med alderen og er højest blandt dem over 75 år. I denne aldersgruppe er det i Island 19 procent af mændene og 28 procent af kvinderne, der er på antidepressive lægemidler i 2016. I Danmark er de tilsvarende tal 13 procent for mænd og 21 procent for kvinder.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter