Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Studiet er en metaanalyse af 522 studier, der tilsammen omfatter 116.000 mennesker. Og hovedkonklusionen er, at alle antidepressive lægemidler er mere effektive end placebo – om end forskellen i enkelte tilfælde er meget lille.

I en kommentar til undersøgelsen siger overlæge og professor Poul Videbech fra Psykiatrisk Center Glostrup, at det er en meget sikker undersøgelse. Og hvor den viser, at der gennemsnitlig er en moderat effekt af antidepressiv medicin, er det værd at bemærke, mener han, at det dækker over en betydelig variation fra stof til stof. For eksempel er chancen (oddsratio) for at få respons (dvs. halveret sin Hamilton score) ved behandling med amitriptylin sammenlignet med placebo over 2, mens den er noget mindre for eksempelvis reboxetions vedkommende.

Et andet interessant resultat fra undersøgelsen er, at den sammenligner de 21 lægemidler og bl.a. ser på graden af acceptabilitet for de forskellige stoffer – altså hvor acceptable deres bivirkninger er for patienterne. Det betyder, siger Videbech, at klinikeren her kan få vejledning i at vælge den behandling, hvor der er det mest gunstige forhold mellem forventet effekt og forventede bivirkninger. Nogle af de meget effektive stoffer har også mange bivirkninger. Så har man en patient, der er meget følsom overfor bivirkninger, er der her hjælp at hente ift. at vælge det rigtige stof til den rigtige patient.

Tydelige forskelle

Når forskerne inkluderede placebo-kontrollerede forsøg er forskellene på effekt og bivirkninger knap så store mellem de forskellige antidepressiva, men i head-to-head sammenligninger var forskellene tydeligere.

Sammenlignet direkte var midler som agomelatin, amitriptylin, escitalopram, mirtazapin, paroxetin, venlafaxin og vortioxetin de mest effektive, mens fluoxetin, fluvoxamin, reboxetin og trazodon er de mindst effektive. I forhold til bivirkninger blev midlerne agomelatin, citalopram, escitalopram, fluoxetin, sertralin og vortioxetin tålt bedst af patienterne, mens amitriptylin, clomipramin, duloxetin, fluvoxamin, reboxetin, trazodon og venlafaxin havde den højeste drop-out rate.

Studiet er gennemført af forskere fra det britiske Oxford University og netop offentliggjort i magasinet The Lancet.

Nyt Lilly-præparat ligner en kur mod type 2-diabetes

En ugentlig behandling med en høj dosis af tirzepatid (15 mg) giver et stort vægttab og normaliserer langtidsblodsukkeret hos en stor del af overvægtige med type 2-diabetes efter bare 40 og 52 uger, viser resultater fra to fase III-studier. 

Professor: OECD overdriver diabetes i Danmark

Over otte procent af den voksne danske befolkning har nu en diabetesdiagnose, ifølge en ny rapport fra OECD. Hermed har Danmark indtaget en femteplads i Europa i forhold til andelen af befolkningen med diabetes. Heldigvis skyder OECD’s rapport langt over mål, vurderer danske forskere.

DES: Sensorbaseret glukosemåling bør tilbydes flere

Alle med type 1- og type 2-diabetes, der tager insulin flere gange dagligt og behandles på sygehus, bør få sensorbaseret glukosemåling, melder Dansk Endokrinologisk Selskab.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo