Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Mors brug af psykofarmaka skader ikke barnet

Ammende mødre på psykofarmaka behøver ikke være bange for, at medicinen skader deres baby.

En ny prospektiv undersøgelse viser, at psykofarmakologisk behandling under amning ikke synes at påvirke barnets udvikling i op til 20 måneders alderen nævneværdigt.

Ved studiestart var de hyppigste diagnoser i den psykofarmakologiske gruppe depression (60 procent) og angst (34 procent). De fleste kvinder (69 procent) blev behandlet med en serotonin genoptagshæmmer (SSRI), efterfulgt af benzodiazepiner (13 pcrocent) og serotonin-noradrenalin genoptagshæmmere (SNRI 4 procent).

I forhold til kontrolgruppen fandt forskerne ingen signifikante forskelle på børnenes vægt, højde og hovedomfang. Blandt mulige bivirkninger var den eneste signifikante forskel øget forekomst af diarre i antibiotika-gruppen. Børnene i den psykofarmakologiske gruppe havde en ikke-signifikant øget tendens til at blive søvnige i dagene efter fødslen, og dette aftog i alle tilfælde spontant inden for 24 timer.

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i PLOS One, som forskere fra Hebrew University of Jerusalem, Israel, står bag. De konkluderer, at større undersøgelser med mere objektive data (blandt andet måling af medicinkoncentration i mælken) er nødvendige for mere definitive konklusioner.

 

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo