Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Børn og unge kommer hurtigere til i psykiatrien

Den gennemsnitlige ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien er siden 2010 til 2017 faldet fra 76 til 22 dage. Og det i en periode hvor antallet af patienter er steget med 48 procent.

Udviklingen fremgår af en ny opgørelse fra Danske Regioner, som peger på, at faldet i ventetid blandt andet skyldes, at behandlingen er blevet mere effektiv. Udgiften pr. patient er således dalet fra 51.595 kr. i 2011 til 42.801 kr. i 2017 – svarende til 17 procent mindre.

”Når vi gør behandlingen mere effektiv, kan vi både nedbringe ventetiden og løfte behandlingens kvalitet til gavn for de sygdomsramte børn og unge. Derfor viser de seneste undersøgelser også, at langt de fleste patienter og pårørende er meget tilfredse med deres forløb,” siger Sophie Hæstorp Andersen, formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg.

Forslag om nyt behandlingstilbud

Trods de fine resultater ser hun gode grunde til, kommuner og regioner arbejder på at blive endnu bedre til at fange børn og unge i opløbet.

”Børn og unge skal have hjælp så tidligt som muligt, så de psykiske problemer ikke får lov til at udvikle sig og kræve behandling på hospitalet,” siger hun og fortæller, at Danske Regioner i fællesskab med Dansk Psykologforening, Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskab og Bedre Psykiatri har foreslået, at der bliver oprettet et nyt behandlingstilbud i kommunerne, som tidligt kan spotte og hjælpe udsatte børn og unge. Og hun fastslår, at det også stadig er et ønske fra Danske Regioner, at unge mellem 16-18 år kan få gratis samtaleterapi og psykologhjælp.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter