Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Børn og unge kommer hurtigere til i psykiatrien

Den gennemsnitlige ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien er siden 2010 til 2017 faldet fra 76 til 22 dage. Og det i en periode hvor antallet af patienter er steget med 48 procent.

Udviklingen fremgår af en ny opgørelse fra Danske Regioner, som peger på, at faldet i ventetid blandt andet skyldes, at behandlingen er blevet mere effektiv. Udgiften pr. patient er således dalet fra 51.595 kr. i 2011 til 42.801 kr. i 2017 – svarende til 17 procent mindre.

”Når vi gør behandlingen mere effektiv, kan vi både nedbringe ventetiden og løfte behandlingens kvalitet til gavn for de sygdomsramte børn og unge. Derfor viser de seneste undersøgelser også, at langt de fleste patienter og pårørende er meget tilfredse med deres forløb,” siger Sophie Hæstorp Andersen, formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg.

Forslag om nyt behandlingstilbud

Trods de fine resultater ser hun gode grunde til, kommuner og regioner arbejder på at blive endnu bedre til at fange børn og unge i opløbet.

”Børn og unge skal have hjælp så tidligt som muligt, så de psykiske problemer ikke får lov til at udvikle sig og kræve behandling på hospitalet,” siger hun og fortæller, at Danske Regioner i fællesskab med Dansk Psykologforening, Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskab og Bedre Psykiatri har foreslået, at der bliver oprettet et nyt behandlingstilbud i kommunerne, som tidligt kan spotte og hjælpe udsatte børn og unge. Og hun fastslår, at det også stadig er et ønske fra Danske Regioner, at unge mellem 16-18 år kan få gratis samtaleterapi og psykologhjælp.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo