Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Gode erfaringer med udgående teams til børn og unge

Helene Probst

En evaluering af fem regionale projekter med tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien viser, at disse teams medvirker til, at børn og unge med psykiske lidelser eller vanskeligheder ikke mister tilknytningen til skole og hverdagsliv.

Samtidig har teams’ne medført en bedre sammenhæng i behandlingen, idet de har bygget bro mellem børne- og ungdomspsykiatrien på den ene side og de kommunale myndigheder på den anden side. Overgangen mellem hospitalsindlæggelse og en hverdag i hjemmet opleves af det enkelte barn derved bedre og mere koordineret, lige som det har skabt tryghed i familierne. 

Behandling og skolegang skal tænkes sammen

Et udgående team er en tværfaglig enhed med såvel socialfaglige som psykiatriske kompetencer. Med udgangspunkt i børne- og ungdomspsykiatrien tager de ud til kommuner, skoler, børnenes hjem m.v. med henblik på at koordinere og samarbejde.

”Det er vigtigt, at et barn med psykiske lidelser eller vanskeligheder så vidt muligt kan fortsætte sit almindelige hverdagsliv med skolegang, kammerater og fritidsaktiviteter. Derfor er der brug for, at behandling og skolegang bliver tænkt sammen, så børnene kan få en helhedsorienteret indsats, der griber mindst muligt ind i deres hverdagsliv. Det er lykkedes i dette projekt,” siger Helene Probst, centerchef i Sundhedsstyrelsen. 

Større viden og parathed i kommunerne

Evalueringen af de udgående teams viser desuden, at fagpersonerne i de kommunale myndigheder, som de udgående teams har samarbejdet med, har fået større viden om og er mere parate til at gribe ind, når det drejer sig om børn med psykiske vanskeligheder. Eksempelvis kan de nu i højere grad håndtere flere lettere psykiske vanskeligheder, og sandsynligheden for behov for behandling eller indlæggelse i børne- og ungdomspsykiatrien er blevet mindre, fremgår det af evalueringen.

I satspuljeaftalen for 2014-2017 blev der afsat 70 millioner kroner til at afprøve tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien og til en tværgående evaluering af puljeprojekterne. Evalueringen er foretaget af COWI for Sundhedsstyrelsen.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo