Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny anbefaling om altid at tage EKG

I en ny anbefaling fra Sundhedsstyrelsen (SST) bliver antidepressive SSRI-lægemidler som citalopram, escitalopram og sertralin anbefalet som ligeværdige valg i den farmakologiske behandling af unipolar depression blandt voksne.

Desuden anbefaler Sundhedsstyrelsen som noget nyt, at der i alle tilfælde tages hjertekardiogram (EKG), før patienten begynder på behandling med et SSRI-middel.

I forhold til effekten hedder det i baggrundsnotatet til de nye anbefalinger, at SSRI-lægemidler har tilbagefaldsforebyggende effekt, og at der ingen indbyrdes kliniske relevante forskelle findes mellem de enkelte lægemiddelstoffer i forhold til respons, remission og tilbagefaldsforebyggende effekt.

I forhold til SSRI-midlernes påvirkning af hjerterytmen mener specialistgruppen, at dette er underbelyst i den forskning, der eksisterer. De vurderer derfor, at QTc-forlængelse ikke kan udelukkes for nogen af SSRI-midlerne (sertralin, escitalopram, citalopram, paroxetin, fluoxetin og fluvoxamin). Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at patientens kardiale risikoprofil vurderes inden start af behandling med SSRI-lægemidler, samt at der foreligger et aktuelt EKG. Ved mistænkt eller påvist hjertesygdom anbefales behandlingen at foregå i samråd med en speciallæge i kardiologi. Denne anbefaling tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler(1) og en vurdering af at alle SSRI- lægemidler kan medføre risiko for proarytmi, hedder det i baggrundsnotatet til de nye anbefalinger.

Ingen anbefalinger på tværs af lægemiddelgrupper

Anbefalingerne i forhold til valg af lægemiddel omfatter foruden SSRI-midlerne også lægemiddelgrupperne serotonin-noradrenalin-genoptagelseshæmmere (SNRI), noradrenalin og specifikke serotonin-antidepressiva (NaSSA), noradrenalin-genoptagelseshæmmere (NaRI), melatoninagonister og andre antidepressiva med modulerende virkning på serotoninsystemet.

Den nye SST-anbefaling rummer ikke anbefalinger på tværs af de forskellige grupper af antidepressive lægemidler, hvilket betyder, at et rekommanderet lægemiddel i én lægemiddelgruppe ikke nødvendigvis er ligeværdigt med et rekommanderet middel i en anden gruppe. Og der er heller ikke taget hensyn til pris eller tilskudsstatus.

SST understreger, at der ikke er tale om en egentlig behandlingsvejledning, men derimod om anbefalinger inden for specifikke lægemiddelgrupper. Anbefalingerne er derfor primært beregnet for organisationer, der udarbejder behandlingsvejledninger samt for regionerne i deres arbejde med at skabe basislister til almen praksis med forslag til valg af lægemidler.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter